NEHÜ´DE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü 2015-2016 eğitim-öğretim yılı merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş başvuru şartları ve takvimi belirlendi.

NEHÜ´DE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARI BELİRLENDİ

Resmi Gazete´de yayımlanan yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik değişikliği uyarınca, 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında Üniversite birinci öğretim ve ikinci öğretim programlarına merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş  yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri belirlendi. Öğrencilerin merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemi yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmeliğin ek madde -1 uygulama esasları Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararları dâhilinde yapılır.

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilir). 2015-2016 eğitim öğretim döneminden önce yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dahil olmak üzere öğrenciler Ek Madde -1 e göre yatay geçiş başvurusu yapabilirler. Ara sınıfta okuyan öğrencilerin başvurması halinde ilgili yükseköğretim programına başvuru yapıldığı yılda ÖSYM ile öğrenci yerleştirilmemiş ise öğrencinin öğrenim görmekte olduğu program, kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınır. Her bir programa; başvurunun yapıldığı yıl için ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan kontenjanın %30´u kadar kontenjan ayrılır.

Başvuran öğrenci sayısının başvurunun o yılki kontenjanın %30´unu geçmesi durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar öğrenci alınır. DGS ile yerleşen öğrencilerin sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin ön lisans alanı ile tercih edebileceği yerler ve DGS puanı dikkate alınarak yerleştirme işlemi yapılır. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara kayıtlı öğrencilerin ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yer alan tercih edebilecekleri ve yerleşebilecekleri programlar için başvuru yapabilirler. Ek Madde -1´e göre yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzundaki programlara kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda bu koşulları sağlamaları gerekmektedir. Öğrencilerin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemiş ise diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından bu programa geçiş yapılamaz. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrencinin yabancı dil şartını sağlaması gerektiğinden, hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi almaları gerekir. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu maddeden yararlanarak yatay geçiş yapabileceklerdir. Bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığından bu hususlar dikkate alınır. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM Merkezi yerleştirme puanı dikkate alınır, başka herhangi bir şart aranmaz.

istenen belgeler; dilekçe, öğrenci belgesi, Onaylı not durum belgesi (Transkript), Onaylı müfredat ve ders içerikleri, ÖSYM´nin internet sitesinde öğrencinin T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile girerek alacağı, kayıtlı bulunduğu fakülteye/yüksekokula yerleştirildiğine dair belge çıktısı, ÖSYS sınav sonuç belgesi, Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi (hazırlık sınıfı öğrencileri için) ve nüfus cüzdanı fotokopisi. Üniversite bölüm ve programları için başvurular, belgeler tamamlanmış olarak, 03 Ağustos 2015 - 28 Ağustos 2015 tarihleri arasında yapılacak.

Başvurular; Fakülte Dekanlıklarına, Yüksekokul ile Meslek Yüksekokul Müdürlüklerine şahsen yapılacaktır. Belgesi eksik olan, süresi içerisinde belgelerini tamamlayamayanların başvuruları işleme konulmayacaktır.  Üniversitemiz akademik birimleri başvuru değerlendirmelerini; 31 Ağustos 2015 – 04 Eylül 2015 tarihleri arasında yapacak, sonuçlar da 08 Eylül 2015 tarihinden itibaren Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecek.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER