NEVÜ MYO istişare toplantılarının on dördüncüsü gerçekleştirildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürleriyle başlattığı istişare toplantılarının on dördüncüsü Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Doç. Dr. Serap Çoban tarafından hazırlanan toplantı programı ve Hacıbektaş MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek’in moderatör ve raportörlüğü ile çevrimiçi olarak yapıldı.

NEVÜ MYO istişare toplantılarının on dördüncüsü gerçekleştirildi

Teknik alt yapısı Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVÜ NUZEM) tarafından sağlanan çevrimiçi istişare toplantısına; NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Avanos MYO, Acıgöl Teknik Bilimler MYO, Gülşehir MYO, Hacıbektaş MYO, Sağlık Hizmetleri MYO, Nevşehir MYO, Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz MYO, Kozaklı MYO, Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık MYO Müdürleri, NEVÜ Araştırma Merkezi Müdürleri, Daire başkanları, MYO Akademisyenleri ile birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nevşehir Bölge Müdürü Arif Şahin katıldı.

Toplantıya davetli konuşmacı olarak katılan TÜİK Nevşehir Bölge Müdürü Arif Şahin, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ve TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü arasında mevcut ve gelecekteki iş birlikleri ile Nevşehir ili istatistikleri konusunda sunumda bulundu.  

TÜİK’in tarihçesi ile genel işleyişine değinen Şahin, TÜİK’in teşkilat yapısı, TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğünün insan kanyakları ve fiziki yapısı, TÜİK’in toplamda 26 coğrafi bölge müdürlüğünden oluştuğunu ve Nevşehir’in 2004 yılından itibaren bunlardan biri olduğunu söyledi. Nevşehir Bölge Müdürlüğünün Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir illerini kapsadığını ifade eden Şahin,  TÜİK’in üçer aylık periyotlarda yaptığı alan uygulamaları, yıllık bazda ve farklı periyotlarda yapılan alan uygulamaları ile istatistik biliminin önemi hakkında bilgi verdi.

Şahin ayrıca Kırıkkale-Aksaray-Niğde-Nevşehir-Kırşehir illeri hakkında yıllık nüfus artışı, nüfus yoğunluğu, aldığı göç, verdiği göç, ortalama hane halkı büyüklüğü, okuryazar nüfus oranı, okullaşma oranı, öğretmen başına öğrenci sayısı, derslik başına öğrenci sayısı, sağlık personeli başına düşen kişi sayısı, sağlık kurumlarında yatak başına düşen kişi sayısı, ölüm nedenleri, doğum hızı, bebek ölüm hızı, ortalama ilk evlenme yaşı ve boşanma hızı gibi istatistiki bilgilerinin yanı sıra Türkiye genelinde işgücü göstergeleri, işsizlik oranı, işgücüne katılma oranı, ekonomik faaliyete göre istihdam edilenler, hane halkı tüketim harcamaları, enflasyon oranları, finansal yatırım araçlarının TÜFE ile indirgenmiş yıllık reel getiri oranları, sanayi üretim endeksi değişim oranları, gayrisafi yurt içi hâsıla büyüme hızı, kişi başı gayrisafi yurt içi hâsıla, bölgesel gayrisafi yurt içi hâsıla, illere göre kişi başına yurtiçi hâsıla, en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler, illere göre ihracat ve ithalat oranları, illere göre konut satışları, motorlu taşıt sayıları, trafik kazaları, kişi başı elektrik tüketimleri, küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayıları ile turizm gelirleri hakkında sayısal bilgilendirmelerde bulundu. 

Son olarak istatistiki bilgiler ışığında Nevşehir ilinin Türkiye geneline göre karşılaştırmalarına yer veren Şahin, NEVÜ bünyesinde TÜİK’in yapmış olduğu çalışmaların metodolojisi hakkında bilgilendirme sunumlarının yapılacağını ve NEVÜ bünyesindeki çeşitli akademik çalışmalara da destek verebileceklerini belirtti.

Toplantı, soru cevap ve değerlendirme konuşmaları ile sona erdi.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER