NEVÜ’de ihale maratonu haftaya başlıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversite bünyesinde bulunan fakültelerin kantinlerini ve reklam panolarını üç yıllığına ihaleyle kiralayacak.

NEVÜ’de ihale maratonu haftaya başlıyor

Aşağıda niteliği, tahmini bedeli, ihale günü ve saati belirtilen işler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecek. İhaleler aşağıda belirtilen gün ve hizalarında gösterilen saatlerde Üniversite Rektörlük Binasında yapılacak. İhale dokümanları, her gün mesai saatleri içinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında görülebilir. İhaleye katılacak istekliler, ihaleye girecekleri ihale iş kalemleri için ayrı ayrı olmak üzere işin adını belirterek Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe Birimine 100 TL ihale dokümanı bedelinin yatırıldığını gösteren makbuz karşılığında İhale Dokümanını satın almaları zorunlu. İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları belgelerini kapalı zarf içinde ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Birimine teslim edecekler. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbest.

İhaleye çıkarılacak olan alanlar, kira bedelleri ve ihale tarihleri şu şekilde belirlendi.

İşin Adı Kiralama Süresi Muhammen Bedeli

(¨) Geçici Teminat (¨) İhale Tarihi ve Günü İhale Saati

Rektörlük Binası 2 (İki) Adet Yiyecek-İçecek Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 10:00

Kapalı Spor Salonu 1 (bir) Adet Yiyecek-İçecek Satışı Otomatı ile 1 (bir) Adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 10:30

Kapalı Halı Saha 1 (bir) Adet Yiyecek-İçecek Satışı Otomatı ile 1 (bir) Adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 11:00

Eğitim Fakültesi 2 (iki) Adet Yiyecek-İçecek Satışı Otomatı ile 2 (iki) Adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 4.800,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 144,00-¨ 18.07.2018 13:30

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 adet Yiyecek/İçecek Satışı Otomatı ile 1 adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 14:00

İlahiyat Fakültesi 1 adet Yiyecek/İçecek Satışı Otomatı ile 1 adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 14:30

Turizm Fakültesi 1 adet Yiyecek/İçecek Satışı Otomatı ile 1 adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 15:00

Meslek Yüksekokulu 1 adet Yiyecek/İçecek Satışı Otomatı ile 1 adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 15:30

Kongre Merkezi 1 (bir) Adet Yiyecek-İçecek Satışı Otomatı ile 1 (bir) Adet Çay-Kahve Satışı Otomatı Yerleri 3 yıl 2.400,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 72,00-¨ 18.07.2018 16:00

Reklam Panoları 3 yıl 16.500,00-¨

 (İlk Yıl İçin) 495,00-¨ 18.07.2018 16:30

MHA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER