banner23

NEVÜ’de yatay geçiş şartları ve takvimi belirlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde (NEVÜ) 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başarı durumuna göre yatay geçiş başvuru şartları ve takvimi belirlendi.

NEVÜ’de yatay geçiş şartları ve takvimi belirlendi

Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana dal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” gereğince, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Üniversitemiz örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarına Kurumlar Arası ve Yurt Dışı Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi belirlendi.

Başvuru Şartları; Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Yatay geçiş için öğrencinin; Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4’lü sistem için en az 2.30 ve 100’lü sistem için en az 60 olması gerekir. Disiplin cezası almamış olması gerekir.

İlan edilen kontenjan başvuruları genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre sıralanır.

Aynı usulle kontenjan kadar yedek sayısı belirlenip ilan edilir. Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

İstenen Belgeler; Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi. Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi), Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.(Öğrenci belgesi veya not çizelgesinde belirtilmediği takdirde,) Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı onaylı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri.

Üniversitemiz bölüm ve programları için başvurular belgeler tamamlanmış olarak,    23 - 27 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular Fakülte Dekanlığına, Yüksekokul ile Meslek Yüksek Müdürlüklerine şahsen yapılacak. Belgesi eksik olan, süresi içerisinde belgelerini tamamlayamayanların başvuruları işleme konulmayacak. Üniversite Akademik Birimleri değerlendirmelerini; 30 Temmuz - 2 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapacak, sonuçlar da 3 Ağustos 2018 tarihinden itibaren Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir. Yedekten kayıt hakkı kazanan öğrencilerin sonuçları 17 Eylül 2018 tarihinde Üniversitemiz web sayfasında ilan edilecek.

Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10’una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

MHA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner28

banner25