Pandemi sırasında eğitim: Arayışlar ve engeller

Pandemi sırasında, uzaktan eğitime zorunlu geçiş hem öğretmenler hem de öğrenciler için büyük bir zorluktu. Çevrimiçi öğrenme, bilgi teknolojisi ve dijital araçlarda ustalık, iletişim becerileri ve psikolojik dayanıklılık gerektiriyordu.

Pandemi sırasında eğitim: Arayışlar ve engeller

Pandemi, ülkedeki eğitim kalitesi ve tüm yüksek öğretim sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahipti. 2020 yılı gazetecilik eğitiminde dijital teknolojilerin önemini gösterdi. Öğretmenler ve profesörler mesleğe yaratıcı bir yaklaşıma sahiptir, yenilikçi öğretim yöntemlerini daha aktif olarak kullanırlar. Üniversitedeki izleme, değerlendirme ve sınav sistemleri hızla yeniden yapılandırıldı ve geliştirildi. Örneğin klasik sınava ek olarak, öğrencinin yeterliliğini test etmek için çok uygun bir yaratıcı sınav türü tanıtıldı. Bu tür bir sınav, yalnızca öğrencinin teorik bilgilerini test etmekle kalmayıp, aynı zamanda yaratıcı bir ürün yaratma yeteneğini ve mesleki faaliyete uyum düzeyini belirlemeye de izin verdi. Ülkenin önde gelen üniversitesi olan El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, koronavirüsün neden olduğu sorunları başarıyla çözdü. Üniversitenin öğretmenleri ve öğrencileri bilişim teknolojileri bölümü ile yakın temasta bulundular ve tavsiye aldılar. . Ayrıca teknik destek ve web seminerleri de sağlandı. Bir diğer güncel konu ise öğrencilerin mesleki staj yapmalarının zor olmasıdır. Dijital okuryazarlık ve becerilerin çok önemli olduğu günümüz pandemisinde, kaynak eksikliği, altyapı sorunları ve sürekli eğitim programları sağlayamama nedeniyle uygulamalı eğitimin engellendiğine şüphe yoktur. Bazı kurumlar öğrenciler için stajları erteledi.  COVID-19 durumunda, öğrencilerin çoğu uzaktan staj yaptı. Bazı yazı işleri ofisleri yaz boyunca çalışmadı. Staj siparişleri sözleşme gereği önceden yapıldığından, öğrenciler fakültenin sitelerinde, fakültenin radyo ve televizyon stüdyolarında hemen staj yapmak zorunda kaldılar. Böylece hayatın kendisi mücbir sebeplere hazırlıklı olunması gerektiğini göstermiştir.

Bilim alanında ne gibi değişiklikler oluyor?

Araştırmada dijital teknolojiler çok önemlidir. Pandemi bağlamında, uluslararası çevrimiçi konferanslar aracılığıyla dünyanın dört bir yanından bilim adamları gazetecilik, yaratıcılık ve medya endüstrisi hakkındaki görüşlerini paylaşıyorlar. Bu, bilim insanlarının dayanışmasını güçlendirdi ve ortak medya araştırmalarının önünü açtı. Bugün, Gazetecilik Fakültesi'nde bilim ve eğitim okulları oluşturulmaktadır. Bilim okulları, temel araştırmalar yürütür, genç bilim adamları yetiştirir ve araştırma projeleri uygular, çeşitli bilim alanlarında profesörleri ve öğrencileri, lisans ve doktora öğrencilerini bir araya getirir. Yapay zeka, tıbbi gazetecilik, çevre gazeteciliği, iklim değişikliği, bilişsel bilimler vb. çeşitli alanlarda fikir alışverişinde bulunmak ve önemli sorunların çözümüne katkıda bulunmak. Bilim okulunun bir diğer amacı da gençlerin bilime olan ilgisini uyandırmaktır. Ayrıca, eğitim ve araştırmanın etkili bir şekilde birleştirilmesi, sonuçların öğretimde uygulanmasını teşvik eder ve bölümdeki araştırma, öğretmenlerin bilimsel potansiyelini arttırır.

Eğitim sürecindeki başarılar nelerdir?

Günümüzde yükseköğretimin görevi, öğrencilere akademik ve mesleki eğitim vermekle sınırlı değildir. Ayrıca bağımsız olarak yeni beceriler öğrenebilen ve benzersiz kararlar alabilen yaratıcı bir kişi geliştirmeyi amaçlar. Üniversiteler grubunun performansına odaklanarak rekabetçi olmayı hedefliyoruz.

Bu amaçla bölüm, üniversitenin dünya sıralamasında dünya çapında tanınırlığını artırma, geliştirme, dijitalleştirme gibi sonuç odaklı çalışmalara da katkı sağlamaktadır. Günümüzün rekabetçi eğitim pazarı, pazar talebinin büyümesi bunu gerektiriyor. Bölümün uzmanlık alanları uluslararası FIBAA tarafından akredite edilmiştir. Sürdürülebilir kalkınma için genç PR uzmanları ve gazeteciler için uluslararası mevsimlik okullar düzenlenecek. Bölümde iki uzmanlıkta üç düzeyde eğitim verilmektedir, İngilizce grupları bulunmaktadır. Ayrıca  «Bolashak» mezunları ve endüstriden üst düzey yöneticiler tarafından dersler verilecek. Bölümün eğitim programlarının amacı, uluslararası pazarda rekabet edebilecek uzmanlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, büyük ölçekli teorik materyallerin incelenmesi için geleneksel geleneksel eğitim programlarını terk ettik ve üniversite içinde mesleki faaliyetlere uyarlanabilecek pratik beceri ve yetkinlikleri oluşturan eğitim programlarını tanıttık. Örneğin, "Dijital Halkla İlişkiler" eğitim programının amacı, halkla ilişkiler ve iletişimin en modern başarılarına dayanan yeterliliklerin oluşturulmasıdır. Uzmanlık mezunları, halkla ilişkiler projeleri oluşturabilecek, şirketin imajını, itibarını oluşturabilecek, mal ve hizmet markasını geliştirebilecektir. Pandemi, piyasadaki PR stratejisini tamamen değiştirdi. Yeni trendler ortaya çıktı. PR'ın kriz yönetimi ve pazarlama iletişimindeki rolü artmıştır. Yeni dijital araçlar ve yöntemler, yaratıcı fikirler ön plana çıktı. Bu tür süreçler yeni gereksinimler ve yeni eğitim gerektirir.

Doktor, Profesör Nazgul Shyngysova

El-Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Gazetecilik Fakültesi

UNESCO, Uluslararası Gazetecilik ve Toplum Medyası Bölüm Başkanı

Almatı/Kazakistan

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER