Yatay geçiş ve şartları belirlendi

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı bahar dönemi başarı durumuna göre yatay geçiş başvuru şartları ve takvimi

Yatay geçiş ve şartları belirlendi

 

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ön lisans örgün öğretim ve ikinci öğretim programlarına Kurumlar Arası Yatay Geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranılacak koşullar, gerekli belgeler ve son başvuru tarihi aşağıda belirlendi.

Başvuru Şartları

Yatay geçişler ancak eşdeğer diploma programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilen kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

Yükseköğretim kurumlarının hazırlık sınıfına, Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına yatay geçiş yapılamaz. Yatay geçiş için öğrencinin; Kayıtlı olduğu kurumdaki bütün derslerini alıp, sınavlarını başarmış olması gerekir. Kayıtlı olduğu kurumdan sağladığı genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO)  4´lü sistem için en az 2.29 ve 100´lü sistem için en az 60 olması gerekir. Disiplin cezası almamış olması gerekir.

İlan edilen kontenjan başvuruları genel ağırlıklı not ortalamasına (GANO) göre sıralanır.

Aynı usulle kontenjan kadar yedek sayısı belirlenip ilan edilir.

Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden 80 veya üzeri olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

İstenen Belgeler; Öğrencinin yatay geçiş yapacağı programı belirten dilekçesi, Öğrencinin sorumlu olduğu bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren onaylı belge (Not Çizelgesi), Disiplin cezası almadığına ilişkin belge ve Öğrencisi olduğu kurumdan alacağı onaylı eğitim-öğretim planı ve aldığı derslerin içerikleri.

Başvuru Tarihleri; Üniversite Meslek Yüksekokulları bölüm ve programları için başvurular 29 - 30 Ocak 2018 tarihleri arasında belgeler tamamlanmış olarak şahsen yapılacak. Belgesi eksik olan, süresi içerisinde belgelerini tamamlayamayanların başvuruları işleme konulmayacak.

Değerlendirme Sonuçları; Üniversite Akademik Birimleri değerlendirmelerini; 31 Ocak - 01 Şubat 2018 tarihleri arasında yapacak, sonuçlar da 02 Şubat 2018 tarihinden itibaren Üniversite web sayfasından ilan edilecek.   

E- Kayıt Tarihleri; Kesin Kayıt Tarihleri: 05-07 Şubat 2018, Yedek Kayıt Tarihleri: 08-09 Şubat 2018.

Bu tarihler arasında kayıt yaptırmayanlar kayıt haklarını kullanmış sayılacaklardır.

Yatay geçiş başvurusu yapan öğrenciler kayıt hakkı kazanıncaya kadar halen kayıtlı olduğu üniversitede öğrenimine devam edecektir. Kayıt hakkı kazanan öğrenci kayıtlı olduğu üniversiteden herhangi bir ilişik kesme işlemi yapmayacaktır. İlişik kesme işlemi kayıt olduktan sonra üniversiteler arasındaki resmi yazışma ile yapılacak. Birinci öğretim diploma programlarından birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, İkinci Öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk %10´una girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER