Gülşehir MYO'dan öğrenci affı bilgilendirmesi

Gülşehir Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrenci affı bilgilendirmesinde bulundu.

Gülşehir MYO'dan öğrenci affı bilgilendirmesi

Açıklamada, "5 Temmuz tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa Geçici madde 83 eklenmiş ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Yükseköğretim Kuruluna yetki verilmiş olup, söz konusu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar 18 Temmuz tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında görüşülmüş ve alınan Kanun’un Geçici 83’üncü maddesinin yükseköğretim kurumlarında aşağıdaki usul ve esaslara göre uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu Usul ve Esaslar Çerçevesinde Başvuru Yapamayacak Olanlar:

1. 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki terör,

2. 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan kasten öldürme (madde 81,82 ve 83),

3. İşkence (madde 94 ve 95),

4. Eziyet (madde 96),

5. Cinsel saldırı (madde 102),

6. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188) suçlarından mahkûm olmaları veya

8. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı fiiller,

9. Terör örgütlerine ya da Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatları bulunanlar,

10. Sahte veya gerçeğe aykırı evrak kullanarak kayıt yaptırdıkları gerekçeleriyle ilişikleri kesilenler.

Bu usul ve esaslar çerçevesinde başvuru yapabilecek olanlar

1. 5 Temmuz tarihinden önce yukarıda sıralanan sebepler hariç ilişiği kesilenler

2. 5 Temmuz tarihinden önce bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar

Başvuru tarihleri

Başvuru başlangıç tarihi, 5 Temmuz. Başvuru bitiş tarihi, 7 Kasım

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden iki ay içinde, öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise bun ilişkin heyet raporunun 5 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabileceklerine yukarıda belirtilen süreler dışında başvuru kabul edilmeyecek.

Başvurular; ilgili Enstitü, Fakülte, Yüksekokul veya MYO’larına şahsen, noter vekaleti, posta veya kargo yoluyla yapılabilecektir. Posta/kargo ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir" denildi. 

Mehmet Günay

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER