Baltacı; “Sigortalı işçi çalıştıran işveren hem kendi kazanır, hem de Ülkesine kazandırır”

Sosyal güvenliğin önemine ilişkin açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Baltacı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) olarak rehberlik anlayışını esas alan bir yöntem ile kayıtlı istihdamı teşvik etmeye çalıştıklarını söyledi.

Baltacı; “Sigortalı işçi çalıştıran işveren hem kendi kazanır, hem de Ülkesine kazandırır”

İl Müdür Baltacı, çalışanların SGK’ya hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesinin de kayıt dışı istihdam olarak değerlendirildiğini belirterek; “Ülkemizde sosyal güvenlik, anayasal bir hak olarak Anayasa’nın 60’ıncı maddesinde yer alan ‘Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar’ hükmü ile güvence altına alınmıştır. Çalışanların sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları hak ve aynı zamanda bir yükümlülüktür. Çalışmaya başlayan herkes kanunen mutlaka sosyal güvenlik sistemine dâhil olmak zorundadır. Çalışanlar kanunen bu hakkın yerine getirilip getirilmediğini işverenden isteme ve yerine getirilmediği takdirde yasal yollara başvurma haklarına sahiptir. İşverenler açısından da; gerek kendisini gerekse yanında çalıştırdığı kişileri sosyal güvenlik kurumuna bildirmek zorundadır.” dedi

Sosyal güvenlik sisteminin sigortalı çalışan kişilere birçok fayda sağladığını belirten İl Müdürü Baltacı; “Sigortalı çalışan kişi ve aile bireyleri sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Sigortalı çalışanlara iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hali nedenleriyle çalışamadığı sürelerde maaşının işveren tarafından ödenmeyen kısmını karşılamak üzere geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Sigortalı çalışanlara iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle kısmen veya tamamen çalışamaz duruma gelmesi halinde sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Sigortalının aile bireylerine, sigortalı iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi halinde ölüm geliri bağlanır. Sigortalı herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinde malullük aylığı bağlanır. Sigortalı, belli bir yaşa geldiğinde yine prim şartlarını da sağlıyorsa kendisine yaşlılık aylığı bağlanır. Sigortalı öldüğünde eş ve çocukları ile anne ve babasına ölüm aylığı bağlanır. Cenaze yardımı ve emzirme ödeneği ödenir.” diye konuştu.

Baltacı, son olarak, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü olarak çalışanlara ve işverenlere yönelik olarak bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri kapsamında iş yerleri ve STK ziyaretleri yaparak sosyal güveliğin önemi, kayıt dışı istihdamın olumsuz sonuçları, sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri, uygulanmakta olan sigorta primi teşvikleri ve yapılandırma gibi konularda hem çalışanları hem de işverenleri bilgilendireceklerini belirtti.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145