Eylül ayı meclis kararları açıklandı

Nevşehir İl Genel Meclisinin eylül ayı oturumlarında alınan kararlar açıklandı.

Eylül ayı meclis kararları açıklandı

Açıklanan kararlar şöyle:

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılan araçlar ile KBRN aracının yağış, sıcaklık ve çevresel etkilerden korunması amacıyla kapalı (sundurma) garaj yapım işinde kullanılmak üzere harita alımları harcama kaleminden 20 bin TL düşülerek gayrimenkul sermaye üretim giderleri harcama kalemine, 5302 sayılı kanunun 10. maddesinin b bendi gereği aktarma yapılmasına İl Genel Meclisinin 5 Eylül tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Derinkuyu ilçesi Çakıllı köyünde bulunan 201 ada 10 ve 16 parsel numaralı taşınmazlar üzerinden yol istikameti ve genişliklerinin, 3194 sayılı kanunun 27. maddesi gereği belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 6 Eylül tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

3194 sayılı kanunun 27. maddesi gereği, Kozaklı ilçesi Akpınar Köyü köy yerleşik alan sınırının tespit edilmesi talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 7 Eylül tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Boğaz- Karacaören köylerinde yapılması planlanan karayolu kenarı sanayi alanı planlama çalışmasına başlanılmıştır. Planlama çalışmasının daha bütüncül ilerleyebilmesi için yeniden sınır çizilerek izin verilen alana ek olarak 135,5084 hektar alanın tarım dışı amaçla kullanılması uygun bulunmuştur. Bu kapsamda planlama çalışmaları devam etmekte iken, Boğaz Köyü yerleşik alan sınırı içinde kalan ve bu çalışmaya ilave edilmek istenen sınırın İl Genel Meclisince görüşülerek karara bağlanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 7 Eylül tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

Hüsnü Özcan tarafından İl Özel İdaresine verilen dilekçede; Hacıbektaş ilçesi Karaburna Köyü 41 parselde kayıtlı taşınmaz babası Halil Özcan tarafından Karaburna Belediyesine sağlık ocağı yapılarak kullanmak üzere şartlı bağış yapıldığını, ancak mülga Karaburna Belediyesi tarafından taşınmazın üzerine kapalı spor salonu yapıldığını ve belediye kapandıktan sonra İl Özel İdaresine devredildiğini, bu nedenle taşınmaza emsal olacak başka bir taşınmazın trampa edilmesini istemektedir. Konunun yapılan müzakeresi neticesinde talebin Ömer Cerit’in muhalif oyuna karşın reddine, İl Genel Meclisinin 8 Eylül tarihli birleşiminde mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Kozaklı ilçesi Akpınar köyünün mevcut yapılaşması dikkate alınarak en dış sınırdaki yapıları da içine alacak şekilde ekli işlemli krokide belirtildiği gibi yerleşik alan sınırı ile ayrıca bu sınıra ilave 100 metre genişliğinde köy yerleşik alan civarı sınırının da belirlenmesine. İl Genel Meclisinin 8 Eylül tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi

Avanos İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerinin 5302 sayılı kanunun 13. maddesi gereği gündeme ilave edilmesine. Avanos ilçesi Altıpınar Köyü ana girişinde bulunan 2 km’lik yolun 1. Kat asfalt yapılması,  ayrıca köy içinde bulunan yeni yerleşim yerinin 2,5 km’lik yolunun da 2. kat asfalt Kaplama yapılması için bütçe imkanları da göz önünde bulundurularak İl Özel İdaresi 2022 yılı yatırım programına ilave edilmesine. İl Genel Meclisinin 8 Eylül tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

İller Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan Çalış- Topaklı Ortak Atıksu Arıtma Tesisinde çalışacak işçi sayısının en fazla 7 kişi ve giderleri karşılama oranının 2021 yılı nüfusları dikkate alınarak Topaklı Köyü yüzde 35, Çalış Kasabası yüzde 65 olarak belirlenmesine ve Çalış-Topaklı ortak arıtma tesisinin işletilmesi, işletme bakım onarım giderlerinin karşılanması hususunda protokol yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreterine yetki verilmesine İl Genel Meclisinin 9 Eylül tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner138

banner137