Mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı başvuru süreci

3 yıl ödemesiz sıfır faizli kredi başvuruları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) üzerinden alınmaya başlandı.

Mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı başvuru süreci

Hızlı Destek Programı kapsamında mikro işletmelere 30 bin TL’ye küçük işletmelere 75 bin TL’ye kadar sunulacak krediye e-devlet ve kosgeb.gov.tr internet sayfası üzerinden online başvuru yapılacak. 3 Mayıs 2021 tarihinde başlayan başvurular 21 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek.

Covid-19 salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destekten yararlanabilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Nevşehir Müdürlüğü, mikro ve küçük işletmelere hızlı destek programı başvuru süreci ile ilgili açıklama yaptı.

KOSGEB Nevşehir Müdürlüğü tarafından Hızlı Destek Programına başvuru sürecinin anlatıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1-Adım: PTT Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresinin alınması

E-tebligat adresi almak için: https://basvuru.etebligat.gov.tr/ adresinden e-tebligat adresinizi alınız

→Şahıs İşletme Sahipleri İçin Başvuru: Şahıs işletme sahibi olanlar TC numaraları ile UETS de oluşturmuş oldukları kayıtları PTT Merkezlerine müracaat ederek ya da e-imza ile online olarak https://ptt.etebligat.gov.tr/login adresinden “Alıcı” olarak güncellemeleri gerekiyor.

→Anonim veya Limited Şirkeler İçin Başvuru: https://www.etebligat.gov.tr/ sitesinde yer alan “Elektronik Tebligat Alma Zorunluluğu Olan Şirketler İçin Kullanım Kılavuzu” ndaki yönergeler izlenerek şirketin UETS hesabı aktif hale getirebiliyor.

2- Adım:  KOSGEB veri tabanın kayıt olması gerekmektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr adresine girilir → E-Hizmetler sekmesine tıklanır → KOSGEB’e ilk kayıt sekmesine tıklayarak işletme bilgileri girilerek kayıt olunur.

3- Adım: KOBİ Beyannamesinin doldurulması gerekmektedir.

https://www.kosgeb.gov.tr adresine girilir → E-Hizmetler sekmesine tıklanır → KOBİ Beyanname vermek/Güncellemek kısmından beyanname bilgileri doldurulmalıdır. Beyanname doldurulduktan sonra KOSGEB müdürlüğü tarafından incelenecektir.

4-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvuru

https://www.kosgeb.gov.tr adresine girilir → E-Hizmetler sekmesine tıklanır →Tüm Hizmetleri Göster→ Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu

Aşağıdaki MKİ'ler başvuru yapabilecektir:

Ölçek kriteri:

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler (MKİ’ler) başvurabilecektir.

Sektör kriteri:

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren MKİ’ler ilgili bileşene başvurabilecektir:

- İmalat sektörü (NACE Rev 2 - Kısım C)

- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 62)

- Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörü (NACE Rev 2 - Bölüm 72)

2019 yılında asgari gelir hacmine ulaşmış olma kriteri:

Covid-19'dan önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75.000 TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır.

2020 yılında 2019 yılına göre gelir kaybına uğramış olma kriteri:

2020'de 2019'a kıyasla en az %25 oranında gelir kaybına uğrayan işletmeler pandemiden etkilenmiş olarak kabul edilecek ve başvuru yapabilecektir. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacaktır. Not: 2020 yılı Ocak ayından Mayıs ayı sonuna, yani ilk normalleşme dönemine kadar geçen zamandaki toplam gelir, 2019’un aynı dönemindeki geliri ile mukayese edilerek her işletmenin gelir kaybı oranı hesaplanacaktır. Gelir kaybı oranının hesaplanmasında, işletmelerin Gelir İdaresi Başkanlığında kayıtlı 2020 ve 2019 yılları ilk 5 aylık KDV beyannameleri dikkate alınacaktır.

• 2017 ve sonrasında kurulmuş olup aşağıdaki şartları sağlayan MKİ’ler “yenilikçi genç MKİ” sayılacaktır:

- TEKMER / teknopark işletmeleri

- Kamu kurumları tarafından desteklenen ArGe projesi başarı ile tamamlanmış veya projesinin süresi devam etmekte olan işletmeler

- 2017 ve sonrasında patent belgesi almış olan işletmeler.

- 2017 ve sonrasında TÜR deneyim belgesi almış olan işletmeler.

Aşağıdaki belirtilen işletmeler başvuruda bulunamayacaktır:

• Yasal limitlerin üzerinde vadesi geçmiş ve tecil / taksitlendirilmemiş vergi ya da sosyal güvenlik borcu olanlar bu desteğe başvuramayacaktır.

• Dünya Bankası tarafından kısıtlanan sektörlerdeki işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

• Üç kamu bankasının Covid-19 pandemisi kapsamında ilan edilen “İşe Devam Kredisi”nden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

• KOSGEB Girişimci Kredi Faiz Desteğinden yararlanan işletmeler bu desteğe başvuramayacaktır.

- Ödeme onayı, işletmenin 2020 Mart ayındaki SGK 4A’lı çalışan sayısını ödemeye esas ay (2021 Mart, Nisan, Mayıs) itibariyle muhafaza etmesi şartıyla verilecektir.

Destek Türü ve Miktarı

Ölçeğe göre geri ödemeli destek üst limitleri:

• Mikro işletmeler: 10.000 X 3 ay =30. 000 TL*

• Küçük işletmeler: 25.000 X 3 ay= 75.000 TL*

*: Bu tutarlar üst limitleri göstermektedir. Ödeme tutarı, işletmenin ödemeye esas aydaki SGK 4A’lı çalışan sayısına ve destek kapsamındaki uygun giderler bakımından harcama beyanına göre değişecektir. Buna göre;

- Mikro işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 ve üzeri personeli olan işletmeye 10.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.

- Küçük işletmelerde; ödemeye esas ayda SGK 4 A’lı personeli olmayan işletmeye ilgili ay için 5.000 TL, 1 personeli olan işletmeye 8.500 TL, 2 veya 3 personeli olan işletmeye 10.000 TL, 4 ve üzeri personeli olan işletmeye 25.000 TL aylık destek hesaplanacak, uygun giderler bakımından ilgili aydaki harcaması düşük olan işletmeye o aydaki harcama beyanı tutarında destek ödenecektir.

MKİ: Mikro ve küçük ölçekli işletmeler

Başvuru Tarihleri: 3 – 21 Mayıs 2021 saat 23:59 (19 gün)

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93