Yeşil Doğa Lojistik Merkezini Bölge Gündemine Taşıyor

Lojistiğe yönelik ulusal, bölgesel ve kentsel planlamaların yetersiz kaldığını belirten Yeşil Doğa Derneği Başkanı Abdulkadir Ay, bölge valilerini ve yatırım ajanslarını ziyaretinde dijital çağı kaçırmayalım uyarısında bulunarak; "Ülkemizin refah seviyesinin yükselebilmesi için gerekiyorsa Amazon gibi dünya devi markaları burada depo ve dağıtım merkezi kurdurmaya teşvik etmek gereklidir." dedi.

Yeşil Doğa Lojistik Merkezini Bölge Gündemine Taşıyor

Orta Anadolu’nun birlikte kalkınması için kurulan Aksaray, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde illerinde şubeleri bulunan Yeşil Doğa Derneği, Lojistik Merkez projesini bölge gündemine taşıyor.

Derneğin Genel Başkanı Abdülkadir Ay, konuyla ilgili tüm ilgili olan kişi ve kurumlara çağrıda bulunarak; “Lojistik Merkez Projesini bölge gündemine taşıyoruz. Vakit Orta Anadolu’nun birlikte kalkınması için birlik olma vaktidir. Bu konuda ilgili herkesi göreve davet ediyoruz.” diyerek kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

Yeşil Doğa Derneği Genel Başkanı Abdülkadir Ay yaptığı açıklamada şunları ifade etti: “Lojistik Merkez sürekli gündeme getirdiğimiz demiryolu projesinin bir parçasıdır. Bunun öncelikle kamuoyu tarafından doğru anlaşılması gerekir. Devletimizin programında da yer alan ekonomide yeniden yapılanma süreci bir takım fırsatları da beraberinde getirmektedir. Bu fırsatları bölgemiz açısından yatırıma dönüştürme gayreti sergilememiz gerekir. İpek yolu olarak bilinen Ankara Niğde arasında açılan OTOBAN üzerinde bölge illerinin ortaklaşa kuracakları Ortaşehir gelecekte Türkiye adına uluslararası stratejik öneme sahip olacaktır.

Bölgede çalışmaları süren ve ihale aşamasına gelen Antalya Kayseri arası HIZLI tren hattı ile Yozgat Aksaray Mersin arası yük taşımacılığı sağlayacak Demir yolu ağının karayolu taşımacılığıyla bütünleşerek Mersin limanına taşınacağı bir ana merkez üssü olması için olarak Lojistik Merkez projesini gündeme taşımak istiyoruz.”

Başkan Abdulkadir Ay, geçmişte de bazı kurum ve kuruluşlar tarafından gündeme getirilen Lojistik Merkez sürecini daha iyi anlamak ve değerlendirmek için bir takım soruların cevap bulması gereğine işaret ederek, şunları ifade etti:

Ortaşehir Nedir?

Aksaray Nevşehir Karayolunun Ankara Niğde arasında açılan OTOBAN ile kesiştiği Alayhan mevkiinde kurulması ön görülen bir yerleşim yeridir. Aksaray, Nevşehir. Kırşehir ve Niğde illerinin Gazeteciler Cemiyetleri tarafından önerilen bölgesel kalkınmanın sağlanacağı 4 ilin ortak yönetecekleri ve Türkiye'nin kalkınmasına vesile olacak bir stratejik merkezi bir kent.

Lojistik Nedir?

Lojistik; doğru ürün, doğru yer, doğru zaman, doğru miktar, doğru şekil ve doğru maliyetle özdeşleşen bir kavramdır.

Lojistik, genellikle akla taşımacılık, nakliye ve ulaştırma gibi kavramları getirmektedir. Nakliye, Taşımacılık ve Ulaştırmayı iç içe geçmiş halkalar gibi düşünmek gerekir.

Nakliye, sadece yük taşıması ile ilgilenir. Taşımacılık ise yük ve İnsan taşımacılığı ile ilgilenir. Hem insan hem yük ve hem de bilgi transferi ile uğraşan Ulaştırma ise son halkayı oluşturur.

Doğru ürünün, doğru yerde, zamanda ve miktarda bulunmasını sağlamak, kavram olarak akla taşımayı getirse de Lojistik taşımanın ötesinde malzeme tedariği, hammadde, yarı ve bitmiş mamullerin envanter yönetimi (fabrika içi/dışı), dağıtım planlaması gibi konuların hepsini içerir.”

Neden Lojistik?

Bugün mevcut Hükümetimizin programında yer alan ve ülkemizi dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına sokacak, hedefler mevcuttur. Kısaca 2023 Vizyonu olarak tarif edilen bu hedefler silsilesi içerisinde İhracatımızın artırılması ayrı bir öneme sahiptir. İhracatı artırmanın yegane kilidi de Lojistik sektöründedir. Çünkü günümüzde küresel ekonomilerde kaliteli ve düşük maliyetli üretim yapmanın yanı sıra zaman faktörü de önem kazanmıştır. Ürettiğiniz ürünü en kısa sürede sevk etmek ve yerine ulaştırmak, küresel rekabet ortamında önemli avantajları da beraberinde getirmektedir. Lojistik maliyetleri yüksek olan ülkelerin rekabette zorlandıkları ve ekonomik büyümelerinin negatif bir seyir izlediği bilinmektedir.

Değişen üretim ve tüketim anlayışları çerçevesinde Lojistiğe yönelik Ulusal, Bölgesel ve Kentsel planlamalar yetersiz kalmaktadır. Ülkemizin refah seviyesinin yükselebilmesi için gerekiyorsa Amazon gibi dünya devi markaları burada depo ve dağıtım merkezi kurdurmaya teşvik etmek gereklidir. Böylece dış ticaretin geliştirilerek “dış ticaret fazlalığı” sağlanmalıdır. 2023 Vizyonun da belirlenen 500 milyar dolarlık dış ticaret hedefinin Lojistik alt yapısının şimdiden hazırlanması gerekmektedir. Böylelikle iyi planlanarak oluşturulacak Lojistik Merkezlerle uluslararası rekabet gücümüzün de alt yapısı hazırlanmış olacaktır. Rekabet gücümüzü koruyacak ve geliştirecek yerelden ulusala doğru strateji planlarının yapılması, alt yapı yatırım ve çalışmalarının acilen belirlenerek başlatılması gerekmektedir.

Lojistik Maliyetleri Nedir?

Genel olarak kabul görmüş bir ilkeye göre; ürününüz ne olursa olsun, ortalama ürün maliyetinin yaklaşık %10’u Lojistik maliyetidir.

Lojistik maliyetleri içerisinde de; taşımacılık ortalama %50-60 ile en yüksek kalemi oluşturur. Bunu sırasıyla %25-40 ile Depolama maliyetleri, %5-10 ile bilişim ve iletişim maliyetleri, son olarak %5-10 ile yönetim maliyetleri takip eder.

Ancak lojistiğin maliyetleri sadece bu kalemlerden oluşmamaktadır. Stok devir hızının yüksek olması gerekmektedir. Yani daha az stokla daha hızlı üretip, hızlı bir şekilde ürünü müşteriye teslim edip, ürün bedelini tahsil etmemiz gerekmektedir. Bu süreç ne kadar hızlı işlerse, bizim de karlılığımız ve verimliliğimiz artar.

Müşteri memnuniyeti açısından bakıldığında da etkin bir Lojistik uygulaması şarttır. Zamanında ve hasarsız bir şekilde teslim edilen ürün, müşteri memnuniyeti açısından çok önemlidir.

Ne Yapmalıyız?

Lojistikte başarılı olmanın en önemli yolu, Lojistik kavramını sadece taşımacılık olarak görmemek, çıktımız ne olursa olsun, ister ürün, ister hizmet, tüm sürecin etkili bir şekilde ele alınmasından geçmektedir. İstersek dünyadaki en kaliteli ürünü, en son teknoloji fabrikalarımızda, en modern mühendislik teknikleriyle ve en ucuza üretelim, bu ürünün hammaddesini zamanında tedarik edemez veya müşteriye istediği şekilde arz edemez isek hiçbir işe yaramaz.

Ülkemiz dış ticaretinin %86’sı deniz yoluyla, %10’luk kısmı da karayoluyla yapılmaktadır. Karayoluna göre, deniz yoluyla yapılan ihracat 7 kat daha ucuza gelmektedir. Deniz yoluyla yapılan ihracat maliyet açısından şart ise, buralara olan bağlantılar da ayrı bir öneme sahiptir. Özellikle liman bölgelerine olan sevkiyatlar için tren ve karayolu hatları çok önemlidir. Dış ticaret için Limanların vazgeçilmez olması gerçeğine karşın, ülkemizdeki limanların alt yapı, kapasite ve donanım sorunları da ayrı bir gerçektir. Bölgemiz açısından baktığımızda tamamen karayolu ile taşımacılık yapılmaktadır. Karayolu ile yapılan taşımacılığımızı demiryolu ve denizyolu ile entegre ederek karma taşımacılığa yönelmemiz gerekmektedir.

Lojistik merkez yatırımları bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bölgeler arası işbirliği ve ortak güç birliği gerçeği bir kat daha önem kazanmaktadır. Çünkü lojistik bir takım oyunudur. Firmanız içerisinde her türlü verimlilik artışı çalışmasını dilediğinizce yapabilirsiniz. Ancak tek başınıza demiryolu, karayolu hattı veya liman yapamazsınız. Nakliyecilerinizle aynı ideali paylaşmıyorsanız, Lojistik sürecini verimli hale getiremezsiniz. Bundan dolayı ayrı ayrı hareket etmek yerine birlikte hareket etmek gerekmektedir. Bu yüzden ‘Haydi Aksaray Nevşehir, Kırşehir ve Niğde Hep Birlikte’ diyoruz.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER