12
Mar 2011
Şu Garip İnsanoğlu

Ne gariptir şu insanoğlu?Evrenin sonsuzluğuna öykünür, sonsuz olanakları ister: olmaz, olamaz.Zamanın sonsuzluğuna öykününce sonsuz yaşamı ister: olmaz, olamaz.Tanrının sonsuz gücüne öykünür, sonsuz güç ister: olmaz, olamaz.Sınırsız...

MAKALEYİ OKU