İ L A N KAPADOKYA REHBERLER TURİZM TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N KAPADOKYA REHBERLER TURİZM TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N  KAPADOKYA REHBERLER TURİZM TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

KAPADOKYA REHBERLER TURİZM TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10.02.2022 Perşembe günü saat 19.oo’da aşağıdaki gündemle “Aşağı Mahalle Adnan Menderes Cad. No: 11/1 Uçhisar Beldesi Merkez/Nevşehir” adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantının 20.02.2022 Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

G  Ü  N  D  E  M                  :

1- Açılış ve yoklama.

2- Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, Genel Kurul tutanaklarının

    imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi

3- 2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

4- Şirketin 2021 yılı Finansal Tablolarının okunması görüşülmesi ve tasdiki.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.

6- Yeni Yönetim Kurulu seçimi ve süresinin tespiti.

7- Yönetim Kurulu ücret ve yolluklarının tespiti.

8- Şirket Ana Sözleşmesinin 6. Maddesinin tadili.

9- Dilek ve temenniler.

10- Kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

Hissedarı bulunduğum Kapadokya Rehberler Turizm Ticaret Anonim Şirketi'nin 10.02.2022 tarihinde " Uçhisar Beldesi, Aşağı Mahallesi Adnan Menderes Cad. No: 11/1 Uçhisar Beldesi Merkez/Nevşehir " adresinde yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………..……………………… 'ı vekil tayin ettim.

Bilgilerinize arz ederim.  …. / ….  /2022                                               Adı Soyadı                                                                                                                                                İmzası      

                                                                                                                                                                            

VEKALET VERENİN

Sermaye Miktarı         : ……………………..

Hisse Adedi               : ………

Oy Miktarı                  : ………

Adresi                         : …………………….……..

                                     ………………………..….

                                  

Not: Vekaletnameler Noterden yapılacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93