İLAN S.S KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İLAN S.S KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İLAN  S.S KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

S.S KAYSERİ PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

23.07.2009 tarih, 27297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 14.07.2009 tarih, 2009/15233 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca;1163 sayılı Kooperatifler Kanununa bağlı kooperatiflerde bir ortaklık payının değeri 100 TL.( Y.Yüz Türk Lirası)’ye yükseltilmesine yönelik söz konusu bakanlar kurulu kararı ve dayanağını oluşturan 1163 sayılı kooperatifler kanununun 19. Maddesi hükmüyle, kooperatifimiz ana sözleşmesinin 14, 15 ve 16’ ncı maddesi hükümleri çerçevesinde müzekkere ekinde bilgileri yazılı ortaklarımızın, ana sözleşmemizin 16. Maddesi hükmü çerçevesinde, son 5(beş) yılı kapsayacak şekilde, ortaklık taahhütnamesi ile ödemeyi taahhüt etmiş oldukları pay bedellerinin, isimleri karşısında yer alan ve tahsilat kısmını teşkil eden 100 TL.‘nin altında kalan sermaye borçlarını 22 Ağustos 2022 tarihi mesai saati bitimi olan 17.00’a kadar kooperatifimiz merkezi yada şubelerine elden yada TR61 0001 0019 9140 0637 6450 19 iban nolu T.C. Ziraat Bankası TL hesabına Ortak No, TC No ve Ad Soyadı bilgilerini açıklama olarak yazarak ödemelerine taahhüt ettikleri ortaklık pay bedellerini süresinde ödemeyen ortakların ortaklıkları hakkında 1163 sayılı kooperatifler kanununun 27’inci, Kooperatif ana sözleşmesinin 14. Maddesinde, “Yönetim Kurulu, iki uygun süre ile yapacağı ilanla sermaye yükümlülüklerinden borçlu veya sair ödemelerle yükümlü bulunan ortakların bu yükümlülüklerini yerine getirmelerini ister. İlk isteğe uymayan ve ikinci istemeden sonrada bir ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin ortaklığı kendiliğinden düşer. Ortaklığın düşmesi, ilgilinin ana sözleşme veya diğer şekillerle doğmuş borçlarının yok olmasını gerektirmez” Hükmü çerçevesinde işlem yapılmasına, 1163 sayılı kooperatifler kanununun 27. Maddesi gereğince ikinci (2’inci) istek yerine geçme yerine ilanen duyurulmasına, söz konusu bu ilanda en az bir ay ödeme süresi verilmesine, ilanın ortakların en kolay ve emin şekilde haber almalarını sağlamak üzere kooperatif merkezinde ve çalışma sahasında bulunan il veya ilçelerde çıkan bir gazetede ilan edilmesine, ilanın ayrıca elektronik ortamda yapılmasına, ilanı ihtiva eden yazıya borçlu ortağın/ortakların ortak no, adı-soyadı, borç türü ve miktarına dair listenin (her muhtarlık için ayrı ayrı düzenlemek suretiyle) eklenen ilan metni ve listenin kooperatif merkezi ve satış mağazalarının kapısına ve ortağın bulunduğu yerleşim merkezinin muhtarlık ilan yerine asılmasına bu listede ismi bulunup kooperatif merkezine veya satış mağazalarına başvuran ortaklardan, kooperatif ana sözleşmesinin 5’inci maddesinde sayılan ortaklık şartlarını taşıdığını ispat eden belgeleri(kimlik fotokopisi, yerleşim yeri ve adres belgesi, pancar ekicisi veya çiftçi olduğuna dair belge v.s.) ile eksik taahhüt bedelini ibraz etmelerini ayrıca TC Numarası bulunmayan yada ortaklık bilgilerinde hata bulunan ortaklarımızın en yakın mağazamıza başvurması gerekmektedir.

Duyurulur.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93