TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR İCRA DAİRESİ 2022/8268 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Nevşehir İli Merkez İlçesi 2000 Evler Mahallesi Karayazı Mevkii 1958 ada 25 parsel C Blok 3. Kat 7 Nolu bağımsız bölümdeki 141/4384 arsa payına sahip taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Kesinleşen 30/09/2022 keşif tarihli bilirkişi raporu şu şekildedir. " Nevşehir İli Merkez İlçesi 2000 Evler Mahallesi belediye sınırları ve imar planı içerisinde yer alan 1958 ada 25 nolu parsel üzerinde bulunan C Blok 3. kat 7 nolu bağımsız bölümün özellikleri ve taşınmazın değeri ile ilgili rapor tarafımdan istenmiş olup, istenen rapor aşağıya çıkarılmıştır.2. DAVA KONUSU TAŞINMAZIN TAPU KAYDININ INCELENMESİ Dava konusu taşınmaza ait tapu kaydı incelendiğinde; taşınmazın Nevşehir İli Merkez İlçesi 2000 Evler Mahallesi, 1958 ada 25 nolu parsel üzerinde bulunan C Blok 3. kat 7 nolu bağımsız bölüm olduğu, arsanın toplam 2.951,69 m² yüzölçümüne sahip olduğu, Mesken niteliğinde tam hissesinin borçlu Filiz PALA adına kayıtlı olduğu, arsa pay/payda oranının 141/4384 olduğu görülmüştür.DAVA KONUSU TAŞINMAZIN DEĞERLENDİRİLMESİ Dava konusu bağımsız bölümün bulunduğu yapının 1 bodrum, 1 zemin, 3 normal kattan oluşan toplamda 5 katlı betonarme karkas taşıyıcı sistemli bir yapı olduğu ve her katında 2 daire bulunduğu görülmüştür. Dava konusu taşınmazın tam adresinin 2000 Evler Mahallesi 28.Sok. C Blok No:13/7 Merkez/NEVŞEHİR olduğu tespit edilmiştir. Mesken olarak kullanılan 3.kat 7 nolu bağımsız bölümün 4 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, wc, antre ve 3 balkon gibi mahallerden oluştuğu görülmüştür. Taşınmazın taban döşemesinin parke, ıslak zeminlerinin fayans kaplı olduğu tespit edilmiştir. Dairenin giriş kapısının çelik, iç kapılarının ahşap, pencerelerinin ise pvc doğrama olduğu görülmüştür. Dairenin iç cephe duvarlarının sıvalı ve boyalı olduğu tespit edilmiştir. Dairede mutfak dolabının, ayakkabılığın ve duşa kabinin bulunduğu görülmüştür. Bağımsız bölümün bulunduğu arsa imar planı içerisinde olup her türlü alt ve üst yapı hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır. İcra dosyasında bulunan Nevşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/09/2022 tarih ve E.19094 sayılı yazısına göre, icra konusu taşınmaz imar planında ayrık nizam 4 kata müsaadeli konut alanına isabet etmektedir. Dış cephesi sıvalı ve boyalı olan yapıda asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde benzer şekilde çeşitli yapılar bulunmaktadır. Taşınmazın arazisi hafif eğimli topografyaya sahiptir. 3.kat 7 nolu bağımsız bölümün 165,00 m² alanlı olduğu tespit edilmiştir.

Adresi                          : 2000 Evler Mahallesi 28.Sok. C Blok No:13/7 Merkez / NEVŞEHİR

Yüzölçümü                  : 2.951,69 m2   (ana taşınmazın yüzölçümüdür)

Arsa Payı                     : 141/4384

İmar Durumu             : Nevşehir Belediyesi İmar Sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti                        : 1.008.162,98 TL

KDV Oranı                 : %18

Kaydındaki Şerhler    : Yönetim Planı 28/12/2011 - Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir. (23/01/2014 / 876 yevmiye) - AT Yönetim Planı : 28/12/2011. Ayrıca taşınmaz takyidat kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü              : 04/01/2023 günü 14:15 - 14:20 arası

2. Satış Günü              : 31/01/2023 günü 14:15 - 14:20 arası

Satış Yeri                      : ADLİYE SATIŞ ODASI - Nevşehir Adliyesi 20 Temmuz Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi No:37 MERKEZ / NEVŞEHİR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/8268 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/11/2022

Burak KIRMIZIGÜL

İcra Müdür Yardımcısı

203391

Alpaslan Körükcü

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner146

banner145