T.C.

HACIBEKTAŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Hacıbektaş Sulh Hukuk mahkemesinin 2021/352 esas 2022/179 karar sayılı ilamı ile Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Nevşehir ili Hacıbektaş ilçesi Bala mahallesi 22 ada 66 parsel sayılı taşınmaz tapu kaydında Bodrumlu tek katlı kargir ev vasfındadır. İlgili taşınmaz belediyenin her türlü alt ve üst yapı imkanlarından yararlanır durumda olup yaklaşık % 3 eğimlidir. Bu arsanın kuzeydoğusunda konumlu ev bodrum kat + zemin katlı kısmen yığma kargir kısmen betonarme karkas taşıyıcı sistemli , ahşap oturtma çatılı , çatı üzeri kiremit kaplamalı , soba ile ısıtılan , bodrum katı depo , zemin katı mesken olarak kullanılan , ahşap iç kapılı , ahşap ve pvc pencere doğramalı , demir giriş kapılı , duvarlar sıva üzeri badanalı , mekan zeminleri şap kaplamalı , 3A yapı sınıflı , zemin katı 140 m2 inşaat alanlı , % 50 yıpranma oranlıdır. Bodrum katı ise 200 m2 inşaat alanlı , duvarları sıvasız ve badanasız halde , ahşap kapı ve pencere doğramalı , mekan zeminleri şap kaplamalı , 1b yapı sınıflı % 60 yıpranma ve eksik imalat oranlıdır.Arsa toplam 1.030 m2'dir.

Yüzölçümü                  : 1.030 m2

Arsa Payı/İmar durumu      : yok

Kıymeti                        : 1.865.700,00 TLKDV Oranı        : %18

Kaydındaki Şerhler    : Tapu kaydındaki gibidir

ÇED Sürecine  Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı ÇED Sürecine Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı

1. Satış Günü              : 14/02/2023 günü 10:30 - 10:35 arası2. Satış Günü         : 14/03/2023 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                      : Hacıbektaş kaymakamlığı icra müdürlüğü önü - Hacıbektaş - NEVŞEHİR

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/12/2022