Uzmanlık alanı yine tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştiriciliği üzerine olan Serkan Sayın, tıbbi ve aromatik bitkilerin ülkemizdeki yetiştiriciliğine ve üretiminin yaygınlaştırılmasına çok önem verdiğini, yine bu bitkilerden elde edilen ve yüksek ekonomik değere sahip uçucu yağların eldesinde kullanılan imbiklerin, öğrencileri uçucu yağ üretimine teşvik etmesi açısından çok önemli olduğunu ve bu yüzden söz konusu imbiği hediye etmek istediğini dile getirdi.

Cihaz, Avanos Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahadır Cem Erdem, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Başkan Vekili Öğretim Görevlisi Dr. Emel Kaçar ve Dr. Öğretim Üyesi Ata Eskin tarafından teslim alındı.

NEVÜ’de deprem bölgesi için yardımlar toplanmaya devam ediliyor NEVÜ’de deprem bölgesi için yardımlar toplanmaya devam ediliyor

Erdem, Sayın'a teşekkür belgesi verdi.