Kapadokya Alan Başkanlığı’ndan Ömer Ay’a cevap

Kapadokya Alan Başkanlığı, İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay’ın “Alan Yönetimi Başkanlığı Kapadokya Bölgemizde Ne Yapmak İstemektedir?” açıklamasına cevap verdi.

Kapadokya Alan Başkanlığı’ndan Ömer Ay’a cevap

Ömer Ay’ın aksini iddia ettiği belirtilen açıklamada, “Kapadokya Alan Başkanlığı, 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanun ve 38 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulmuştur.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Olmadığı öne sürülen Kanunun Amaç başlıklı 1 maddesinden de anlaşılabileceği üzere Kapadokya Alan Başkanlığı, Kapadokya Alanının tarihî ve kültürel değerleri ile jeolojik/jeomorfolojik dokusunun ve doğal kaynak değerlerinin korunması, yaşatılması, geliştirilmesi, tanıtılması, gelecek kuşaklara aktarılması, planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesi için kurulmuştur.

İl Başkanı’nın yazısından da genel olarak bu bütüncül koruma ve denetim konusundan rahatsız olduğu anlaşılmaktadır. Alan Başkanlığı kurulmadan önce aynı alanda birden çok yetkili idarenin oluşu denetimi zorlaştırmış ve kendisinin de ifade ettiği gibi UNESCO Dünya Miras Listesine alınmaya hak kazanabilecek güzellikte olan alanların talanına yol açmıştır.

Alan Başkanlığı tüm bu görsel kirliliği ve Kanun tanımazlığı önlemek amacıyla bünyesindeki şehir plancısı, arkeolog, sanat tarihçisi, mimar, harita mühendisi, inşaat mühendisi, çevre mühendisi, restoratör, idari uzman ve destek personeli olmak üzere toplam 63 personel ile özveri ile çalışmaktadır.

Her ne kadar İl Başkanı Alan Başkanlığının kapatılarak yeniden koruma bölge kurulunun kurulmasını önerse de aslında Kapadokya Alan Komisyonu, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonunun görev ve yetkilerini tek elde toplayan ve alanın niteliği nedeni ile komisyon üyeleri üniversitelerin arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, şehir planlama/şehir ve bölge planlama bölümlerinin yanı sıra jeoloji, hukuk, biyoloji veya kimya bölümlerinden mezun olmuş, alanında uzman ve en az on yıl deneyime sahip üyelerden oluşan benzer bir kuruluştur. Ayrıca Komisyonda, Nevşehir İl Özel İdaresinden görevlendireceği bir üye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek, alanlarında uzman birer üye, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odasınca görevlendirilecek bir üye ve görüşülecek konu ile ilgili belediye başkanlığından görevlendirilecek bir temsilci üye bulunmaktadır.

Kapadokya Alan Başkanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirmiş olduğu hızlı bürokratik sürecin bir yansıması olarak bölgedeki 3-4 yıldan önce bitmeyen işlem süreleri ortalama bir aya indirilmiştir.

Kapadokya Alanı sınırları içerisinde toplam 395 yıkım kararı alınmış yapı bulunmaktadır. Bu karardan 156 adeti Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu; 78 adeti Nevşehir Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu; 161 adeti ise Kapadokya Alan Komisyonu tarafından alınmıştır. Kaldırılma kararı alınmış 239 adet kaçak yapı 2019 yılında, 71 adet kaçak yapı 2020 yılında, 33 kaçak yapı 2021 yılında kaldırılmıştır. Yapılan Yıkım Faaliyetleri yalnızca Göreme özelinde olmayıp Göreme’de 28, Avanos’ta 13, Uçhisar’da 11, Ürgüp’te 34, Ortahisar’da 15, Nar’da 3 izinsiz uygulama kaldırılmıştır. Alan Başkanlığınca yapılan yıkımların tamamı kesin yapılaşma yasağı olan 1. derece arkeolojik ve 1. derece doğal sit alanlarında gerçekleştirilmiştir.

Her şeyden önce bir kamu kurumu olan Kapadokya Alan Başkanlığının ayrımcılıkla itham edilmesi Devleti vatandaşları arasında hizmet ayrımı yapmakla suçlamakla emsaldir. Yaklaşık 1.5 yıldır hizmet vermekte olan Alan Başkanlığınca herhangi bir kişi veya gruba ayrımcılık yapılmamış, alan sınırları içerisinde kime ait olduğuna bakılmaksızın izinsiz yapıldığı tespit edilen otel, işyeri, at çiftliği, ticari işletme, villa vb. taşınmazlardaki aykırılıklar ortadan kaldırılmıştır. Ancak iddia edildiği şekilde herhangi bir tarımsal faaliyeti engelleyecek ağaç başı para cezası kesilmesi veya ağaç sökümü gibi bir işlem tesis edilmemiştir. Alan sınırlarındaki arazilerde (tarla, bağ, bahçe…vs) tarımsal üretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Bunun yanı sıra mevcut tarım yapılan arazilerde, ilgili yasa ve mevzuata göre doğal topoğrafyaya uygun olarak hazırlanmış tarımsal amaçlı depo ve bağ evlerinin yapımına yasal çerçevede izin verilebilmektedir. Alan Başkanlığınca Kapadokya Alan Komisyonuna sunulmak üzere bölgenin tarımsal depo ihtiyacına yönelik tasarım ve tipoloji çalışmaları yapılmıştır.

Kapadokya Alan Başkanlığı yörenin ihtiyacına yönelik birçok altyapı (elektrik, su, fiber, doğalgaz vs.) projesini hızla onaylanarak faaliyete geçirmiş olup Uçhisar-Ortahisar-Göreme doğalgaz hattı altyapı projesi de bunlardan biridir.

Sayın Başkanın çirkin ve kümes gibi diye tarif ettiği Cevizlibağ ve Paşabağların’da yapılan uygulamalar Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmadan önce Koruma Kurulu ve Tabiat Varlıkları Komisyonunca çevre düzenleme projeleri kapsamında onaylanmış ve uygulanmıştır. Bu projeler de doğal yapıyla uyumlu çevresel faktörler gözetilerek hazırlanmıştır. TOKİ tarafından hazırlanan Ürgüp Üçgüzeller Çevre Düzenleme Projesi ise Kapadokya Alan Komisyonunca onaylanmıştır. Ayrıca Dervent ve Esentepe bölgelerinde proje çalışmaları devam etmektedir.

Son olarak Kapadokya Alan Başkanlığının Üst Ölçekli İmar Planı yaptırma hazırlığında olduğuna değinilerek asıl amacın belediyelerin imar yetkisini elinden almak olduğu ifade edilmiştir. Alan Başkanlığının Üst Ölçekli Plan yapma yetkisi 7174 sayılı Kapadokya Alanı Hakkında Kanundan gelmekte olup söz konusu plan çalışmaları ihale aşamasındadır. Üst ölçekli planın onaylanmasından sonra Belediyeler İmar Planı ve Revizyonları hazırlayabileceklerdir. Bir alanın üst ölçekli planının hazırlanması oranın ranta açıldığı anlamına gelmemekte olup aksine kontrollü koruma ve gelişim için ön koşuldur.

Yukarda yer alan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İl Başkanınca ileri sürülen iddialar gerçeği yansıtmamakta olup Kapadokya Alan Başkanlığını karalayarak Kamuoyunda küçük düşürme amacı gütmektedir. Kurulduğu günden beri kuruluş amacı doğrultusunda çalışan Kapadokya Alan Başkanlığı yetki sınırları içinde bölge halkının ihtiyaçlarını önceleyen, bunun yanında kültürel ve doğal değerlerin korunmasını sağlayan, izinsiz yapılaşmanın önüne geçen, bölgenin ihtiyaçlarına göre proje üreten duruşunu sergilemeye bundan sonra da devam edecektir.

banner115
YORUM EKLE
YORUMLAR
Jeoteist
Jeoteist - 9 ay Önce

Jeolojik ve jeomorfolojik dokunun korunması vb., vb. bahsediliyor...
10 yıllık deneyimi olan, bölgeye hakim bilen komedinin tam kendisi...
Hangi işlem süresi 30 veya 45 güne indirilmiş...
Doğal sit, imar planı vb., vb., hepsinde jeolog gerekir...
Sonuç olarak BÖLGEYİ bilen, 10 yıllık TECRÜBESİ olan hangi jeoloji mühendisi çalışıyormuş alan başkanlığında merak ediliyor...
Akademisyenler alınırken bile sanki kişi veya kişilere özel ilan ve alım yapıldığı da söylentiler arasındaydı...

SIRADAKİ HABER