GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

GENEL KURUL TOPLANTI İLANI

            Nevşehir İli Süt Üreticileri Birliği Başkanlığından bildirilmiştir.

Nevşehir İli Süt Üreticileri Birliği yönetim kurulu üyeleri birlik hizmet binasında toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Nevşehir İli Süt Üreticileri Birliğinin 2018 – 2019 mali yılı birleştirilmiş olağan genel kurul toplantısı 02.09.2020 Çarşamba günü saat 11.00 de Emek Mah. Kadirah sok. No: 26/A NEVŞEHİR adresinde bulunan birlik binamızın bahçesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı 10.09.2020 Perşembe günü saat 11.00 de Emek Mah. Kadirah sok. No: 26/A NEVŞEHİR adresinde bulunan birlik binamızın bahçesinde aşağıdaki gündem maddeleri doğrultusunda yapılmasına yönetim kurulumuzca karar verilmiştir.

Mehmet TURHAN               Bekir ATICI

                                                           Birlik Başkanı                       Birlik Başkan Yrd.

G Ü N D E M

-----------------

1- Açılış ve yoklama 

2- Divanın teşekkülü ve divana evrakları imzalama yetkisinin verilmesi

3- Atatürk ve şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı.

4- 2018 - 2019 Takvim yılı Yönetim Kurulu ve denetleme kurulu raporlarının okunması.

5- 2018 – 2019 Takvim yılı Bağımsız Denetçi Raporunun okunması

6- 2018 – 2019 Takvim yılı Birlik ve İktisadi İşletme Bilançosu ve gelir tablosunun okunması

7- Okunan raporlar, bilanço ve gelir tablosunun görüşmelere açılması. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi.

8- 2018 - 2019 Takvim yılında Yönetim Kurulunca alınmış olan üyelikten çıkma ve çıkarılma kararlarının görüşülerek karara bağlanması.

9- Birlik olağan Genel kurullarının birleştirilmiş olarak iki yılda bir yapılmasının görüşülerek karara bağlanması.

10- Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı bütçesinin okunması, Tüzel ve Gerçek kişiler için 2020 Yılı Üye aidatlarının belirlenmesi.

11- Dilek ve temenniler.

12- Kapanış.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER