İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İLAN
NEVŞEHİR DEFTERDARLIĞI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İlimiz Vergi Dairesi mükelleflerinden aşağıda adı soyadı(Ünvanı) yazılı şahıslar adına 213 sayılı V.U.K.  ile 6183 sayılı A.A.T.U hakkında kanun hükümleri gereği düzenlenen tebliğ alındıları bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilememiştir.213 sayılı V.U.K.’nun 103.ve 106.maddelerine göre ilgililerin yayın tarihinden itibaren başlayarak bir ay içerisinde Dairemize bizzat veya bilvekale müracat veya taahhütlü  mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirdikleri takdirde kendilerine tebligatın süresi ile  yapılacağı adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın yayın tarihinden bir ay sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur.
ADI SOYADI/ÜNVANI BİLİNEN ADRESİ VERGİ
DAİRESİ
VERGİ NO CİNSİ V.C.İHBARNAMESİNİN
TARİH VE NO.SU
DÖNEMİ TÜRÜ MİKTARI (YTL)
YASİN MUHAMMED BEKİRAĞA MAH.NEVŞEHİR CAD.137-1 NEVŞEHİR 6231262482 V.C.İ 2020031913NUn0000001 11/2016 ÖTVB+VZCZ 5.266,00+5.266,00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER