Nevşehir Devlet Hastanesi

Nevşehir Devlet Hastanesi

Nevşehir Devlet Hastanesi

Nevşehir Devlet Hastanesi

1-İşin Niteliği:Büfe Kiralama İşi

2-İşin Yapılacağı Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi

3-İşin Miktarı:21,50 m²yer kiralama.

4-İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Yer: Nevşehir Devlet Hastanesi Satın Alma Biriminde ihale dokümanı ücretsiz olarak görülebilir ve 50,00-TL bedel karşılığı aynı adresten satın alınabilir.

5-İhalenin Yapılacağı Yer Ve Tarihi:Nevşehir Devlet Hastanesi 04.12.2020 Tarih ve Saat:10:00’da

6-İhale Şekli ve Usulü:2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü

7-70.000,00-TL Muhammen Bedel ve 2.100,00-TL Geçici Teminat

8-İhaleye Katılım Şartları:

a. T.C. Vatandaşı olmak.

b.Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

9. İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER

a. Müracaat Dilekçesi

b.İkametgâh (6 aydan eski olmamak).

c. Nüfus Cüzdanı sureti (şahıs ise),

d. Sabıka kaydı (6 aydan eski olmamak),

e. Şartname (Alt kısmı Adı Soyadı yazılıp imzalanacaktır.)

f. İhale tarihi itibariyle mevzuat gereği, kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten menedilmemiş olmadığına dair belge,

g.İl Sağlık Müdürlüğümüzce onaylanmış, İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerine ödenmemiş kira borcu olmadığını gösterir belge.(Katılımcının Tüzel kişilik olması halinde ortakların ayrı ayrı her biri için.) İLAN OLUNUR.

banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER