NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN

NEVŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ

İL ENCÜMENİNDEN  

Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait olan ve aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre 20/01/2022 tarihinde tabloda belirtilen saatte Nevşehir İl Özel İdaresi Zübeyde Hanım Caddesi No:59 İl Genel Meclis Salonunda yapılacaktır.

                        Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den muaf olup,  satış bedelinin 100.000 TL ve üzeri olması durumunda 1/4’ü peşin geri kalan kanuni faiz uygulanmak üzere 6 ay içinde 5 taksiti geçmemek üzere taksitlendirilebilecektir.

                        İhale Şartnamesi mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görülebilir.

            İhaleye İştirak edecek olanların;

1-) Gerçek kişilerin ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdanı sureti veya tasdikli bir örneği, ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi,

2-)Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına vekâleten katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi

3-) Tüzel kişiler ise 2020 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sirküleri ile tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi,

4-) Nevşehir İl Özel İdaresi Halk Bankası TR97 0001 2009 6860 0007 0000 77 nolu IBAN’a yatırılmış geçici teminat dekontu,

5-)İhale şartnamesinin okunup kabul edildiğine dair her sayfası imzalanmış ihale şartnamesi ibraz etmek suretiyle ve ilanda istenilen belgeleri   19/01/2022 Perşembe günü  mesai saati bitimine kadar İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğüne vermeleri zorunludur.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir

Telgrafla müracaatlar veya postada meydana gelebilecek gecikmekler kabul edilemez

İLAN OLUNUR

S.NO

İL

İLÇE

KASABA/KÖY/MAHALLE

ADA

PARSEL

NİTELİĞİ

YÜZÖÇÜMÜ

HİSSE MİKTARI

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE SAATİ

1

NEVŞEHİR

DERİNKUYU

SUVERMEZ KÖYÜ

155

3

ARSA

565,25 m2

Tam

₺21.500,00

₺645,00

10:30

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER