ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN 5 ADET TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

ŞEHRİMİZİN MUHTELİF YERLERİNDE BULUNAN  5 ADET TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

1-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağı tabloda belirtilen yerler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile tabloda belirlenen sürelerde  kiraya verilecektir.

2-İhale 22 Temmuz 2019 Pazartesi  günü saat 14.00’da Nevşehir Belediye Encümenince Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır.

3-İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a. Tebligat için adres beyanı ile ikametgah ilmühaberi, irtibat için telefon ve faks numarası ile nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilik ise Ticaret Odası belgesi ve imza sirküleri fotokopisi ile ilgili evraklar,

b.İhaleye katılana ait olmak şartıyla, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden, vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge.

c. İhale doküman bedeli satın alındığına dair makbuz fotokopisi,

d.Şartnamenin 6.maddesinde belirtilen miktarda teminat veya 2886 sayılı kanun uyarınca teminat sayılan belge.

4- İhaleyle ilgili geniş bilgi ve şartname, mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler  Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle temin edilebilir.

           5-  Tahmini Bedel ;

                                                                                                              1 Yıllık           Kira

S/N                          Adres                                        Nevi              M²si      Kira Bedeli TL   Süresi 

1

Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Begendik AVM yanı otopark alanında bulunan yer

Baz

 İstasyonu

11

15.000,00

3

2

Lale Sanayi Sitesi 5. Blok karşısında M.Akif Ersoy Mahallesi 560. Sokakta bulunan yer

Baz

 İstasyonu

11

15.000,00

3

3

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Toki Evleri civarında (Kaldırım mezarlığı yazı)

Baz

 İstasyonu

16

15.000,00

3

3

Raşitbey Mahallesi Akın Sokak  No:9

Restaurant ve Kafeterya

712,42

100.000,00

3

4

İlimiz Tapunun 36 pafta, 14 ada, 15 parselde bulunan 9 nolu  işyeri

İşyeri

47

2.500,00

3

5

2000 Evler Mahallesi Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi önünde 8 m² yer

ATM yeri

8

10.000,00

1

             6- Kira bedeli üzerinden, kira süresi toplamına göre % 3 oranında geçici teminat alınacaktır.

7-İhaleyi alan kira bedelini; Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında 4 eşit taksitte ödeyecektir.Kira bedeli üzerinden % 18 KDV’yi Ağustos ayında ödeyecektir.

8- İhaleye ilişkin sözleşme, vergi, resim ve harçlar ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

9- Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedel tespitinde yetkilidir.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER