TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. NEVŞEHİR 2. İCRA DAİRESİ 2014/5020 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO´LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Merkez İlçe, 0 Ada No, 4912 Parsel no, KUŞTAN MEVKİİ Mahalle/Mevkii, Nevşehir´in merkez ilçesi, Uçhisar Kasabası, Kuştan Mevkii, 0 ada, 4912 parsel numaralı, 9.640,00 metrekare yüzölçümlü taşınmaz. Araziden pomza alınmış olup, arazinin verimli kısmı olan yüzey toprağı bozulmuştur. Ayrıca arazi 3 m ila 10 m çukur ve tümsekler halinde bırakılmıştır. Arazide bu haliyle tarım yapılamaz, tarım yapılabilmesi için, önce yüzey tesviyesi yapılması lazımdır. Daha sonra 3 yıl üst üste dekara 5 ton yanmış hayvan gübresi verilerek toprakla karıştırılması gerekir.

Kıymeti : 14.460,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü : 30/09/2015 günü 14:45 – 14:50 arası

2. Satış Günü : 26/10/2015 günü 14:45 – 14:50 arası

Satış yeri : NEVŞEHİR ADALET SARAYI POLİS NOKTASI ARKASI SATIŞ BANKOSU NEVŞEHİR-

2 NO´LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl. Merkez İlçe, 0 Ada No, 835 Parsel No. KIZLAR MEZARI MEZARI MEVKİİ Mahalle/Mevkii, Nevşehir´in Merkez İlçesi,Çardak Köyü, Kızlar Mezarı Mevkii. 0 ada, 835 parsel , 20,000.00 Metrekare yüzölçümlü, Parsel 3,sınıf kumlu-tınlı kıraç toprak yapısına sahiptir. Arazi yaklaşık %3 eğimlidir. Arazi halen tarladır. Arazinin etrafında faal su kuyuları vardır ve burum araziye artı değer katar. Yörede kıraç arazilerde uygulanan hububat -çekirdeklik kabak münavebeli ekimi yapılabilir. Nevşehir İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü´nün. 28384308-754-6533 sayı. 14/10/2014 tarihli yazısı ile. 3194 sayılı İmar Kanunu´nun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 63. maddesinde belirtilen ´Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü´nce uygun görüş verilmesi halinde "inşaat alanı katsayısı % 5 ten fazla olmamak, yapı inşaat alanları toplamı hiçbir koşulda 250 metrekareyi geçmemek, saçak seviyesi 6.5 m´yi. ve 2 katı aşmamak, yola ve parsel sınırlarına 5 m den fazla yaklaşmamak şartı ile bir ailenin oturmasına mahsus bağ ve sayfiye evleri, kır kahvesi, lokanta ve bu tesislerin müştemila binaları yapılabilir" ve bu taşınmazlar üzerine entegre tesis niteliğinde olmamak kaydıyla konutla birlikte veya ayrı yapılan mandıra, kümes, ahır, ağıl, su ve yem depoları, hububat depoları, gübre ve sılaj çukurları, arı haneler, balık üretim tesisleri ve un değirmenleri gibi konut dışı yapılar mahreç aldığı yola 10 m den komşu parsel hudutlarına 5 m den fazla yaklaşmamak, parselde bulunan bütün yapılara ait inşaat alanı katsayısı %40 ı ve´ yapı yüksekliği 6.5 m yi ve 2 katı aşmamak şartı ile yapılabilir" şeklinde ilgili taşınmaz hakkında yazısı vardır.

Kıymeti : 40.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

1. Satış Günü : 01/10/2015 günü14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü : 27/10/2015 günü 14:30 -14:35 arası

Satış yeri : NEVŞEHİR ADAELET SARAYI POLİS NOKTASI ARKASI SATIŞ BANKOSU NEVŞEHİR

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.nvap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, talimin edilen değerin % 20´si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/5020 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/08/2015

 

 

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER