UN BİTİ

TÜRKÇE ADI     : UN BİTİ

LATİNCE ADI    : TRIBOLIUM CASTANEUM

İNGİLİZCE ADI : RED FLOUR BEETLE 


Tanımı ve Yaşayışı
Ergin parlak koyu kırmızı renkli, 3.5-4.0 mm boyundadır. Larvalar olgunlaştığında 5-7 mm boyunda sarımsı kahve renkli bir hal alır. Erginlerin yaşama süresi ortalama 1 yıldır. Ergin dişi yaşadığı sürece 300-400 adet yumurta bırakır. Gıda ortamına bırakılan yumurtalar, kabuklarında yapışkan bir madde olması nedeniyle gıda ile örtülüdür. Normal koşullarda gelişme süresi 46-60 gündür. Her iki tür yılda 3-4 döl verir.

 

Zararlı Olduğu Ürünler
Hububat kırması, un ve undan üretilen makarna, bisküvi vb. maddeler, kepek, çorbalık materyal, nişasta ve bazı yağlı tohumlar

 

Zarar Şekli
Ambar böcekleri, bulaştıkları ürünlerde yoğun bir biçimde beslenerek ağırlık, kayıpları oluştururlar. Zararlıların gömlek kalıntıları, pislikleri ve salgıladıkları ağ maddeleri nedeniyle, ürün nitelik kayıplarına uğrar. Yoğun bulaşmalarda üründe küflenme, kızışma ve kokuşmalar ortaya çıkar. Birinci derecedeki zararlılar doğrudan sağlam tanede zarar yapabilmektedir. Bunlar; Buğday biti, Pirinç biti, Kapra böceği, Arpa güvesi ve Ekin kambur biti. Sağlam tanede zararlı olmayanlar ise ikinci grupta yer alırlar. Bunlar; Kırma bitleri, Un kurdu, Testereli böcek, Küçük kırma biti, Ekin kara böceği.

 

Mücadele Şekli
Kültürel Önlemler

Zararlı girişini engellemek üzere pencerelere uygun sıklıkta tel geçirilir. Ambar yüzeylerindeki yarık, çatlak vb. sıva ile kapatılır. Ürünün nemi %13’den fazla olmamalıdır Yığın ve istifler ile duvar arasında 0.5 m aralık bırakılır.

 

Kimyasal Mücadele 

Aluminium phosphide kullanılarak ( Fumiphos tablet pellet ve poşet ) zararlı popülasyonda ortam ve sıcaklık şartlı olarak önerilen dozda fumigasyon yapılmalıdır.

YORUM EKLE