BEKTAŞ´TA TAŞINMAZ İHALEYLE SATILACAK

Nevşehir İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığından yapılan açıklamada “Mülkiyeti Nevşehir İl Özel İdaresine ait Hacıbektaş İlçesi sınırları içerisinde bulunan tapunun; "turizm-ticaret alanı kullanımda kalan taşınmazın satışının yapılması işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye konuldu.

BEKTAŞ´TA TAŞINMAZ İHALEYLE SATILACAK

İhale 26 Ağustos 2015 Çarşamba günü saat 09.30´ da Nevşehir İl Encümeni toplantı salonunda; İl Encümeni tarafından yapılacak. Satışı yapılacak taşınmaz malın muhammen bedeli 2 Milyon 047 bin 050 TL olarak belirlendi.  Geçici teminatı muhammen bedelin %3´ü oranında 61 Bin 411 TL dir.

İhaleye iştirak edecek olanların; 2886 S.K.nun 45. maddesine göre hazırlanmış olan İhaleye katılabilmek için istenilen belgeler, İl Encümen Başkanlığına hitaben işin adına muhammen bedelin %3´ü oranında usulüne uygun alınmış geçici teminatı (Nakit geçici teminat İdaremizin T.Vakıflar Bankası Nevşehir Merkez Şubesi hesabına yatırılacaktır). 

Kanuni ikametgâh belgesini Gerçek kişiler için kanuni ikametgâh belgesi, ( Nüfus Müdürlüklerinden  alınmış adres beyan)nin aslı veya noter tasdikli suretin Tüzel kişiler için son adresinin bulunduğunu kanıtlar belge ( Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter tasdikli suretini,), Tebligat için adres beyanı ile ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini, İhale şartnamesi ve diğer evraklar Nevşehir il özel idaresi  İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez” açıklamasına yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
banner115
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER