KYK görüş raporu imzalandı

Memur-Sen konfederasyonuna bağlı Eğitim-Bir-Sen´in KYK Nisan 2018 görüş raporu imzalandı.

KYK görüş raporu imzalandı

 

Konuya ilişkin Eğitim-Bir-Sen Nevşehir Şube Başkanlığından yapılan açıklamada;

“Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2018 görüş raporu imzalandı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Hasan Yalçın Yayla, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale; KYK Genel Müdür Yardımcısı Recep Ali Er, İnsan Kaynakları Daire Başkan Vekili Aziz Ayhan ve Hukuk Müşaviri Av. Hakan Sezgin´in katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kurulun gündemine taşınan talepler görüşülerek dört konuda mutabakat sağlandı.

Asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

27.04.2017 tarihinde yapılan Kurum İdari Kurulu toplantı raporunda yer alan görüşler de dikkate alınmak suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılmasına ilişkin çalışmaların yapılması uygun görülmektedir. Lojman tahsis komisyonlarına yetkili sendika temsilcisinin katılımı sağlanmalıdır.

Konuyla ilgili olarak, 14.12.2010 tarihli ve 2010/26 sayılı Başbakanlık Genelgesinin kamu kurum ve kuruluşlarının riayet edecekleri hususlara ilişkin 2. maddesinde “Katılımcı ve demokratik yönetim anlayışının gerçekleştirilmesi ve şeffaflığın sağlanması açısından kamu personelini ilgilendiren lojman, kreş vb. sosyal haklara ilişkin olarak yapılan çalışma ve komisyonlara uygulamanın kapsamına giren kurum, birim veya işyeri bazında en çok üye kaydetmiş sendikadan bir temsilcinin katılımına imkan sağlanacaktır” hükmüne istinaden 21/3/2018 tarihli ve E.4723079 sayılı yazı ile mezkûr Başbakanlık Genelgesinde yer alan hükümlerin dikkate alınması hususu tüm teşkilata duyurulmuştur. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 3. maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinden hareketle Kurum bünyesinde çalışan sözleşmeli personelden üç (3) hizmet yılını dolduranların kurum içi isteğe bağlı yer değiştirme talepleri ivedilikle karşılanmalıdır. 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde görev yerinde üç yıl hizmet süresini tamamlayarak yer değişikliği talebinde bulunan sözleşmeli yurt yönetim personelinden gerekli şartları taşıyanların tamamının yer değişiklikleri nisan ayı içerisinde mezkûr Esasların Ek 3. maddesi (e) bendi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Yaz döneminde barınma kapasitesi atıl kalan yurtlarda Kurum personeline geçici konaklama hususunda gerekli kolaylık sağlanmalıdır. Yaz aylarında bir kısım yurtlarımız bakım-onarıma (badana-boya, ilaçlama, hijyen temizliği vb.) alınmakta, bir kısım yurtlarımız ise sınav, yaz okulu, staj, kurs vb. nedenlerle eğitimine devam etme zorunluluğu bulunan öğrencilerimizin barınmaları için nöbetçi yurt olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bahse konu nöbetçi yurtlarımızda asıl unsur olan öğrencilerimizin yanı sıra boş yatak bulunması durumunda Kurum Konaklama Talimatının ilgili hükümleri çerçevesinde öğrenci yurtları ve diğer hizmet binalarında Kurum mensuplarının da geçici olarak konaklamaları hususunda gerekli kolaylığın sağlanması uygun görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Güncelleme Tarihi: 00 0000, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93