Bazı tabip odalarından TTB Merkez Konseyi ve başkanına tepki

Bazı tabip odaları ve hekim derneklerince yayımlanan bildiride, "Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz, meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Başkanının bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bazı tabip odalarından TTB Merkez Konseyi ve başkanına tepki

Nevşehir Tabip Odasından yapılan yazılı açıklamada, Nevşehir, Aksaray, Amasya, Çorum, Erzurum-Kars-Iğdır-Ardahan-Bayburt-Gümüşhane, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Niğde, Sakarya, Tokat, Yozgat tabip odaları ile 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği, Ankara Hekimiz Biz Grubu, Hekim Hakları Derneği, İstanbul Tabip Odası Cumhuriyetçi Hekimler Grubu, İzmir Hekim Güçbirliği Grubu ve Milliyetçi Hekimler Derneğince ortak bildiri yayımlandığı belirtildi.

Bildiride, Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) Türkiye'deki hekimlerin en köklü ve meşru meslek kuruluşu olduğu kaydedildi.

Birliğin öncelikli amacının hekim haklarını korumak, hekimler arası dayanışmayı artırmak, halk sağlığını iyileştirmeye ve sorunlarını gidermeye yönelik bilimsel çözümler üretmek olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Başkanı olmak üzere, hekimleri temsil makamındaki insanların, bu makamı taşıyabilmesi için şaibesiz bir geçmişe ve bununla uyumlu kişilik, tavır ve duruşa sahip olması zorunludur. 72. Büyük Kongre'de seçilen yeni merkez konseyi tarafından başkanlığa getirilen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hekim haklarını savunmaya ve halk sağlığını iyileştirmeye yönelik değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine, ulusal çıkarlarına ve kamu vicdanına aykırı eylem ve söylemleriyle öne çıkmış bir kişiliktir. Sadece seçilmiş olmak kimseye meşruiyet kazandırmaz, meşruiyet liyakati de gerektirir. Bu nedenle, mevcut Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve başkanının bizleri temsil etmediğini ve kendileriyle mücadelemizin demokratik olarak süreceğini meslektaşlarımıza ve kamuoyuna ilan ediyoruz."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER