MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT 7 (YEDİ) ADET DÜKKANIN KİRALAMA  İŞİ İHALE İLANI

Kira İhalesi Yapılacak Olan Dükkanlar

SIRA NO

ADRESİ

ADA/PARSEL

KULLANIM ALANI

KİRA SÜRESİ

AYLIK MUHAMMEN BEDEL(TL)    (KDV HARİÇ)

GEÇİCİ TEMİNAT

(TL)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

Ada No:846

Parsel No:1

Cami Cedit Mah.Çarşı Meydanı No:12/B

Dükkan Kul.Alanı:25 m2

 

5 Yıl

 

600 TL

 

1.080 TL

 

13.02.2024

 

14.00

2

Ada No:846

Parsel No:1

Cami Cedit Mah.Çarşı Meydanı No:12/C

Dükkan Kul.Alanı:25 m2

 

5 Yıl

 

 600 TL

 

1.080 TL

 

13.02.2024

 

14.10

3

Ada No:848

Parsel No:11

Cami Cedit Mah.Çarşı Meydanı No:6/2

Dükkan Kul.Alanı:26.08 m2

 

5 Yıl

 

  250 TL

 

450 TL

 

13.02.2024

 

14.20

4

Ada No:848

Parsel No:11

Cami Cedit Mah.Çarşı Meydanı No:6/C

Dükkan Kul.Alanı:31.68 m2

 

5 Yıl

 

300 TL

 

540 TL

 

13.02.2024

 

14.30

5

Parsel No:3

Cami Kebir Mah.Saray Cad. No:2

Dükkan Kul.Alanı: 80  m2

 

5 Yıl

 

 650 TL

 

1.170 TL

 

13.02.2024

 

14.40

    6

Ada No: 906

Parsel No:1

Cami Cedit Mah. Ankara Cad. No:82

Dükkan Kul.Alanı: 25  m2

 

5 Yıl

 

 450 TL

 

810 TL

 

13.02.2024

 

14.50

7

Ada No: 846

Parsel No:1

Cami Cedit Mah. Çarşı Meydanı  Cad. No:12/D

Dükkan Kul.Alanı: 25  m2

 

5 Yıl

 

300 TL

 

540 TL

 

13.02.2024

 

15.00

1-      Sözleşmenin süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip yer teslim tarihinden itibaren  60 (altmış) aydır. Bu sürenin sonunda sözleşme sona erer.

2-      İhale konusu iş 2886 sayılı Devlet ihale kanunun 45 maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır.

3-      İhale 13.02.2024 tarihinde Salı Günü saat 14.00’te   Belediyemizde Encümen huzurunda ayrı ayrı yapılacaktır.

4-      İstekliler % 3 geçici teminat miktarını ihale saatinden önce  Belediye veznesine yatırılacaktır.

5-      İhaleye Girenler  İkametgahlarını Belgelendirmek  zorundadır. İhaleye Tüzel Kişilik adına girenler  bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi,Ticaret sicil tasdiknamesi imza sirküleri ve yetki belgesi(Vekaletname) ibraz etmeleri şarttır. Belgelerin Noter onaylı olması gerekir.

6-      Belediyemizde  her hangi bir gelir kaleminde  borcu olan kişi  veya kişiler ihaleye teminat yatıramayacak ve ihaleye katılamayacaklardır. Ve yine borcun dışında Belediyemizle menfaati icabı her hangi bir konuda  anlaşmazlık, uyuşmazlık durumunda olanlarda ihaleye katılamayacaklardır.

7-      İhaleye ait KDV,vergi resim harç gibi tüm yasal giderler ile sözleşme damga vergisi, Basın İlan Kurumu Giderleri alıcıya aittir.

8-      Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmaması tespitinde  karar mercii İhale Komisyonudur.(Belediye Encümenidir.)

9-      Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

10-  İhale gerçekleştikten sonra 7 gün içerisinde ita amirince onaylanır veya iptal edilir.

11-  İhaleyi alan kişi % 3 geçici teminat miktarını % 6 tamamlayacaktır. % 6 Kesin Teminat miktarı 60 (altmış) aylık ihale üzerinden verilecektir.

12-  Kira bedelleri her ayın  1-5 arası ödenecektir. Ödenmeyen her ay için Borçlar kanunda belirtilen gecikme zammı oranı tatbik edilir.

13-  İhaleyi alan kişi elektrik ve su abonesini kendisi adına çevirecek aksi taktirde yatırmış olduğu kati teminatı Belediyemize gelir kaydedilerek, kira kontratı iptal edilecek.

14-  Kiralayan şahıs kirasını zamanında düzenli ödemediği taktirde uyarıya gerek kalmadan sözleşmesi fesih edilecek. Yatırmış olduğu teminat Belediyeye gelir kaydedilecek.

15-    Bu dükkan ihtiyaç halinde satılması gerektiğinde kiracı uyarıya gerek kalmadan bir ay içerisinde boşaltarak belediyemize teslim edecektir .

16-   Bu dükkanın sözleşme süresi 5 ( beş ) yıldır.

17-  Teklif edilen kira Bedeli 1 (Bir)  yıl için geçerlidir. Diğer yılların kira bedelleri her yıl Belediye Encümenince belirlenecek kira artış oranına göre kira artışı yapılacaktır.

18-  Kiralayan kişi bu yeri başka kişiye devredemez.

19-  Bina içerisinde Belediyemiz bilgisi dışında hiçbir değişiklik yapamaz.

20-   Kiracı ile olan tüm anlaşmazlıklarda Avanos Mahkemeleri yetkilidir.

21-  Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde  Belediyemiz Yazı İşleri  Müdürlüğünden   temin edilebilir

#ilangovtr Basın No ILN01974585