Örnek No:55*

T.C.

AVANOS

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın vasfı ARSADIR. Taşınmaz 639m2 yüzölçümüne sahiptir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup, yapı yasaklı bölgededir.Taşınmaz önünden imar yolu geçmektedir ancak imar yolu henüz yapılamamış, beledieye hizmetlerinden henüz yararlanmamaktadır. Taşınamaz yakın çevresinde yapılaşmanın olmadığı görülmüştür. Taşınmazın arazisi düzgün topografyaya sahiptir. Taşınmaz Göreme yoluna 300 metre, Kayseri Nevşehir yoluna 470 metre Avanos İlçe merkezine yaklaşık 2160 metre mesafededir.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Çavuşin 116 Ada 5 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 639,00 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 639.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 21/02/2024 - 10:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 27/03/2024 - 10:12

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın vasfı ARSADIR. Taşınmaz 505m2 yüzölçümüne sahiptir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup, yapı yasaklı bölgededir.Taşınmaz önünden imar yolu geçmektedir ancak imar yolu henüz yapılamamış, beledieye hizmetlerinden henüz yararlanmamaktadır. Taşınamaz yakın çevresinde yapılaşmanın olmadığı görülmüştür. Taşınmazın arazisi düzgün topografyaya sahiptir. Taşınmaz Göreme yoluna 370 metre, Kayseri Nevşehir yoluna 470 metre Avanos İlçe merkezine yaklaşık 2160 metre mesafededir.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Çavuşin 116 Ada 6 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 505 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 505.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 21/02/2024 - 10:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 27/03/2024 - 10:22

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın vasfı ARSADIR. Taşınmaz 558m2 yüz ölçümüne sahiptir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı görülmüştür.Taşınmaz 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup, yapı yasaklı bölgededir.Taşınmaz önünden imar yolu geçmektedir ancak imar yolu henüz yapılamamış, beledieye hizmetlerinden henüz yararlanmamaktadır. Taşınamaz yakın çevresinde yapılaşmanın olmadığı görülmüştür. Taşınmazın arazisi düzgün topografyaya sahiptir. Taşınmaz Göreme yoluna 370 metre, Kayseri Nevşehir yoluna 500 metre Avanos İlçe merkezine yaklaşık 2160 metre mesafededir.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Çavuşin 118 Ada 12 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 558 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 558.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: -

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/02/2024 - 10:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 21/02/2024 - 10:32

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/03/2024 - 10:32

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 27/03/2024 - 10:32

04/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01969802