Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmalar yürütmek hedefi ile enerji yönetimi uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla ilgili mevzuatların İl Özel İdaresine verdiği görev, yetki ve yükümlülükleri doğrultusunda faaliyetleri yürütmek amacıyla İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin Kadro ihdası başlıklı 10. maddesine istinaden İdarede bulunan Memur Kadroları Cetveline 1 adet 1 dereceli İklim Değişikliği Müdürü kadrosu ihdas edilmiş olup, İdare birimlerinde yer alan yeni kurulan birimle ilişkili görevler ile mevzuatta öngörülen iş ve işlemlerin İklim Değişikliği Müdürlüğü altına alınabilmesi amacıyla İl Genel Meclisinin 14.11.2023 tarihli ve 130 sayılı kararı ile kabul edilen Nevşehir İl Özel İdaresine Bağlı Birimlerin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik revize edilerek İl Genel Meclisince uygun görüldüğü şekliyle kabul edildi.

Nevşehir İl Özel İdaresine Bağlı Birimlerin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik http://nevsehirozelidare.gov.tr/mevzuat adresinde yayınlanmakta.

Gülşehir Kızılırmak’ta üvez sineği için ilaçlama yapıldı Gülşehir Kızılırmak’ta üvez sineği için ilaçlama yapıldı

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Genel Meclis Başkanı Serkan Naci Feralan, "İklim değişikliği ve iklim değişikliğini azaltmaya yönelik uygulanacak politikaların sektörlerin birçoğunu doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemesi beklenmektedir. İklim değişikliğinden en çok etkilenen ve etkilenecek sektörlerin başında enerji ile ilişkili sektörler gelmektedir. İklim değişikliği, enerji ile ilişkili sektörler dışında turizm, gayrimenkul, sigortacılık gibi sektörler üzerinde de etkili olacaktır. Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını yok olmasını önlemek ve enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi kapsamında yapacağı çalışmalar nedeniyle İklim Değişikliği Kadromuzun ve İklim Değişikliği Müdürlüğümüzün İlimize ve İdaremize hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Whatsapp Image 2024 06 26 At 17.18.44

Kaynak: BÜLTEN