Altınyıldızlı öğretmenlerden LGS sınavı değerlendirmesi

Altınyıldız İlköğretim Kurumu rehberlik servisi ve öğretmenleri Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sorularını değerlendirdi.

Altınyıldızlı öğretmenlerden LGS sınavı değerlendirmesi

LGS sınavı ile ilgili değerlendirme yapan Altınyıldız İlköğretim Kurumu Müdür Yardımcısı Çetin Kurtpınar yaptığı açıklamada, soruların müfredata uygun şekilde çıktığını, örnek sorulara paralellik gösterdiğini, sınavın dikkati ölçen yorumlara dayalı bir sınav olduğunu belirtti.

Kurtpınar, 2 Ağustos'tan sınav tarihi olan 5 Haziran'a kadar yoğun ve disiplinli bir çalışma programı ile öğrencileri sınava hazırladıklarını, ayrıca bire bir etütler, hafta sonu kursları ve akşam etütleri ile de öğrencilerin eksiklerini tamamlamaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan değerlendirme sonucunda resmi olmayan sonuçlara göre öğrencileri Asyanur Namlı'nın  sınavda sorulan 90 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Nevşehir ve Türkiye 1.'si olmaya aday olduğunu belirten Kurtpınar, sınava giren öğrencilerden 2 öğrencinin 1 yanlış, 2 öğrencinin 2 yanlış, 3 öğrencinin 3 yanlış, 2 öğrencinin 4 yanlış, 6 öğrencinin ise 5 yanlış yaparak büyük başarı elde ettiğini, sınava giren öğrencilere sorulan 20 Türkçe, 10 T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 10 İngilizce, 10 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, 20 Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak  üzere toplam 90 sorudan 69.75, Türkçe dersinden 15.51, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden 8.37, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 9.04, İngilizce dersinden 8.60, Matematik dersinden 11.75, Fen Bilimleri dersinden 16.48 doğru ortalaması ile büyük başarı elde ettiklerini, başarıları ile öne çıkan öğrencilerin disiplinli çalışmaları yanında katıldıkları sportif faaliyetler, sosyal etkinlikler ve çok kitap okumalarının elde ettikleri başarılara katkı sağladığını ,"Türkiye'nin Örnek Okulu" Özel Altınyıldız İlköğretim Okulu olarak uzman eğitim kadrosunun velilerinden aldıkları büyük destek ile aklın bilimin ışığında Türkiye birincileri yetiştirmeye devam edeceğini ifade ederek başarıda emeği geçen öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Öğretmenlerin LGS sınav değerlendirmeleri şöyle:

Rehber Öğretmen ve Psikolojik Danışman Ömer Faruk Kaya: 2022 LGS sınavında yüzdelik dilimleri ve başarı sıralarını etkileyecek olan ders Türkçe ve Matematik derslerinde yapılan ham puanlar ve standart sapmaya dahil olan sorular olacaktır. Sınavda çıkan soruların madde ayırt ediciliğinden ve çeldiricileri yüksek sorulardan oluşmaktadır. Sorulara bakıldığında MEB örnek sorularla örtüştüğü görülmektedir. Altınyıldız İlköğretim Kurumu her zaman olduğu gibi bu senede sınava girecek olan öğrencilerini donanımlı bir şekilde hazırlamıştır. Zaman yönetimi, motivasyon, deneme sınavları, prova sınavları, soru çözme saatleri, akşam etütleri gibi sınavın farklı değişkenlerini bir arada tutarak harmanlayıp bu senede öğrencilerimizi Türkiye'nin en nitelikli okullardan biri olarak ülkenin kültürlü ve nitelikli liselerine göndereceğimizden eminim. Sonuçlar açıklandıktan sonra tercih sürecinin doğru yönetilmesi gerekiyor. Puandan ziyade öğrencinin Türkiye yüzdelik sırası dikkate alınarak tercih listesi oluşturulmalı. Bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 200 bin daha az öğrenci sınava girdiği için okulların geçen yıldaki yüzdelik dilimleri ile öğrencinin sınav sonrasındaki yüzdelik dilimini kıyaslayıp tercih yapmak doğru bir sistem olmayacaktır. Bu sene Türkiye geneli bütün soruları doğru cevaplayan öğrenci sayısına bağlı olarak okul puanlarının yükseleceği bariz bir şekilde gözükmektedir. Yüzdelik dilimler ülke genelinde tam puan yapan öğrenci sayısına göre değişkenlik gösterecektir. 2019 senesinde 540 kişi tam puan yapmışken 2020 senesinde 182 kişi, 2021 yılında 97 öğrenci tam puan yapmıştı. Bu sene ise bu sayının 80-120 arasında kalacağını düşünüyorum. Resmi olmayan sonuçlara bakıldığında 80-85 doğru arasında bir yığılma gözüküyor. Ve bu durumda Türkçe ve matematik doğrusu fazla olanın puanı da fazla olacaktır. 80 doğru ve üstünde yapan öğrenciler nitelikli okullara yerleşecektir. Zira LGS 2021’de 80 doğru ile bu sene yapılan 80 doğru aynı kalmayacaktır. Çünkü yüzde 1'lik dilime giren öğrenci sayısında ciddi bir farklılık söz konusudur. Okulların yüzdelik sıralarının değil, yerleşen son öğrencinin başarı sırasının açıklanmasının ailelere tercih sürecinde daha fazla yardımcı olacağı düşüncesindeyim. Yüzdelik dilim ve sıralamanın doğru yorumlanması için ailelerin süreci, rehber öğretmenden destek alarak yürütmesi oldukça önemlidir.

LGS tarzı seçme sınavları öğrencilerin problem çözme becerileri, zaman yönetimi, sınav ile ilgili endişeler gibi değişkenleri de ölçmektedir. LGS’nin öğrencilerimizin soru çözme sürelerini, soruları anlama ve yorumlamalarını ölçtüğü kadar sınava giren öğrencilerimizin zaman yönetimi yapabilmelerini, sınav anında oluşan düşünce hatalarını ve stres yönetimlerini, dikkat sürelerini de ölçen bir sınav olduğu önceki yıllara ve bu sene gerçekleştirilen sınava bakılarak bu bilgi gerçekleşmiştir.  Öğrencilerimizin bir senelik sınava hazırlanma sürecinde öğrencilerin bahsedilen değişkenlere karşı neler yapmaları gerektiği konusunda öğrencilere ulaştırılan bildirimler, görüşmeler ve seminerlerde verilen bilgiler ışığında öğrencilerin bu süreçte ne kadar iyi hazırlandığı da gözlemlenmiştir. Öğrencilerimizin akademik başarısı dışında sınavın oluşturduğu bazı olumsuz etmenlere(sınav kaygısı, sınav ile ilgili düşünce hataları) karşı öğrencilerimiz psikolojik ve sosyal olarak yapılan çalışmalarla desteklenmiş olup verilen tüm bu bilgiler ışığında sınavda yaşayacakları olumsuzlukları atlatıp rakiplerinin önüne geçmişlerdir.

Son olarak LGS 2021 sonuçları ile LGS 2022 arasında bir kıyaslama yapmanın doğru olmayacağını belirtmek isterim. Sınavda çıkan konular, sınavın zorluk düzeyi, sınava giren öğrenci sayısı ve öğrencilerin başarı durumu aynı olmadığı için net bir karşılaştırma yapmak bizleri hataya sürükleyebilir.

Sınav öncesi, sınav anında yanında olduğumuz tüm öğrencilerimize bundan sonra eğitim hayatlarında başarılar diler sınavdan sonrasında da yanlarında olduğumuzu belirtmek isterim.

Türkçe Öğretmeni Zeliha Uğurlu: LGS 2022 Türkçe soruları MEB müfredatına ve kazanımlarına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Ayrıca Türkçe sorularında paragraf baskınlığının azaldığını görmekteyiz. Son üç yıldan farklı olarak dil bilgisi soru sayısı artmıştır. Sözel mantık, görsel okuma, cümle birleştirme sorularına yer verilmiştir. Dikkat becerisini ölçen bir sınav olmuştur. Yeni soru tipi görmemekle beraber birkaç sorunun standart sapmayı etkileyeceği düşünülmektedir.

T:C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Öğretmeni Ali Özkal: Milli Eğitim Bakanlığı’nın sene başında yayımlamış olduğu kazanımlarına ve müfredatına uygundur. Sorular, öğrencilerimizin sorumlu oldukları tüm ünitelerden sorulmuştur. Sorulardaki paragraflar genel olarak MEB’in daha önce yayınlamış olduğu örnek sorulardaki gibi uzundur. Ayrıca paragrafta yer alan cümleler açık ve net biçimde ifade edilmiştir. Sınavda konular arası ilişkilendirmeye dayalı soru da yer almaktadır. Sınavda genel olarak öğrencilerin hem kavram bilgisi düzeyini yoklayıcı hem de bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorular sorulmuştur. Zaman bilgisini ölçen kronolojiye dayalı soru sorulmamıştır. Sınav, yeterli bilgi düzeyine sahip, paragrafı sonuna kadar dikkatlice okuyup anahtar kelimeleri fark eden tüm öğrencilerimizin yapabileceği şekilde sorulmuştur.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Dursun Uz: Din kültürü soruları müfredat konularını kapsayıcı nitelikte olup kazanımlara uygundur. Genelde bilginin yorumu şeklindedir. Ayet, hadis ve örnek olaylardan çıkarım şeklinde sorulardan oluşmaktadır.

İngilizce Öğretmeni Zeynep Çalışkan: LGS 2022 İngilizce soruları ünitelere göre dağılımı dengeliydi. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerileriyle çözülebilecek sorulardı, içlerinde mantık yürütme soruları da bulunmaktaydı. Bu sene gecen seneye oranla çeldirici soru tipleri vardı. Sözcük bilgisini ölçen sorular çoğunlukta olup sene başından beri düzenli çalışanlar rahatlıkla sorulara cevap verebilirlerdi.

Matematik Öğretmeni Gökhan Metin: LGS’de matematik soruları kazanımlara uygun, açık bir dille hazırlanmıştır. Birden fazla kazanımın birleşmesi ile oluşan sorular genel olarak öğrencilerin zorlanmasına sebep olmuştur. Yoruma dayalı, fazla işlem gerektiren ve çeldiriciliği yüksek sorular öğrencilere zaman kontrolü yapmak hususunda zorluk yaşamıştır. Sorular geçen yılın sorularına paralel sorulmuştur.

Fen Bilimleri Öğretmeni Eren Özhan: Bu yılki sınavda sorular MEB tarafından yayımlanan kazanımlara ve örnek sorularının mantığına paralellik gösteriyordu. Sınavın geneline baktığımızda geçen yıllara göre eleyici soruların ve seçeneklerin çeldiriciliğinin fazla olduğunu söylemek mümkün. Soru metinleri genel olarak geçen yıla göre daha uzundu. Örnek sorularda olduğu gibi okuma, anlama ve çıkarım gücünün ölçüldüğü sorulara, ayrıca grafik yorumlama ve deney sorularına yer verildi. Deney soruları öğrencilerin çıkarım yapma gücünü ölçtü. Sınavda, “DNA ve Genetik Kod”, “Basınç”, “Basit Makineler” ile “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitelerine ait belirleyici sorular vardı. Geçmiş yıllara göre “Canlılar ve Enerji İlişkileri” ünitesinden daha fazla soru soruldu.

Altınyıldız İlköğretim Kurumu kurulduğu günden bugüne ortaöğretime geçiş sınavlarında 61 Türkiye 1.’liği elde etti ve okul puan ortalamaları ile yıllardır Nevşehir 1.’si okul oldu. Elde ettiği sınav puan ortalamaları ile akademik olarak, sosyo-kültürel alanlardaki başarıları ve Türkiye’nin en iyi okul kampüslerinden birine sahip olan Altınyıldız Eğitim Kurumları öğrencilerine sunduğu mükemmel öğretim imkanları, sosyal yaşam alanlarıyla ‘aklın ve bilimin ışığında’ Türkiye’nin geleceğini yetiştirmeye devam ediyor ve Nevşehir'in ve Türkiye'nin öncü okulu olmaya devam ediyor.

Mezun ettiği bin 100 öğrencisini Fen Lisesine, 680 öğrencisini Anadolu Lisesine yerleştiren Altınyıldız İlköğretim Kurumu 2022 LGS yerleştirmelerinden sonra da yine öğrencilerini Türkiye’nin en çok tercih edilen okullarını kazandırmaya devam edecek.

Okul idarecileri öğrencileri 2022 LGS sınavlarına hazırlayan öğretmenlere ve desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür edip öğrencileri kutlayarak bundan sonraki eğitim öğretim hayatlarında başarılar diledi.

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93