İ L A N

GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK (AİLE ) MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2022/315 Esas

             Davacı Faruk Ünaltarafından, 45913723868 TC Kimlik Nolu,21/12/1975 Amsterdam doğumlu,Muammer ve Emsal'den olmadavalı Gönül Aslan aleyhine 24/11/2022tarihli dilekçe ileGeçit hakkıdavası açılmış olup,

Davalı Gönül Aslan'ın bildirilen ve tespit edilen adreslerine çıkartılan tebligatlar davalıya tebliğ edilemediği gibi yapılan araştırmalarda adreslerinin tespitide mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle,

DavalıGönül Aslan'ın , işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde,

HMK'nın HMK'nın 139. Maddesi uyarınca sulh için için gereklihazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşması olan 17/07/2024 günü duruşmayagelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz , davetiyenin tebliğinden itibaren dilekçenizde sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, tanık isim ve adresini bildirmeniz , bu hususların verilen 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız hususu ön inceleme tutanağıyerine kaim olmak üzere   ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02022959