İ L A N

GÜLŞEHİR ASLİYE HUKUK (AİLE ) MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/23 Esas

             Davacı Metin Canlı tarafından, 16529700482 TC Kimlik Nolu,01/01/1965 tarihli Gülşehir doğumlu, Mehmet ve Şerif'tenolmadavalı Yaşar Boğa aleyhine 30/01/2023tarihli dilekçe ileGeçit hakkıdavası açılmış olup,

Davalı Yaşar Boğa'nınbildirilen ve tespit edilen adreslerine çıkartılan tebligatlar davalıya tebliğ edilemediği gibi yapılan araştırmalarda adreslerinin tespitide mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle,

DavalıYaşar Boğa'nın işbu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde, HMK'nın HMK'nın 122, 126 ve 129 maddeleri gereği usulüne uygun düzenlenmiş cevap dilekçesi ile her bir davacı için ayrı ayrı posta giderini, tanık dahil tüm delillerinizi 2 haftalık süre içinde mahkememize sunmanız hususu dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine kaim olmak üzere   ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02013812