T.C.

GÜLŞEHİR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(İLAN)

   Sayı   : 2023/1 Esas

Davacı Ankara İli, Keçiören İlçesi, Etlik Mah/Köy nüfusuna kayıtlı, Mehmet ve Döne kızı 1960 doğumlu, Mualla BOĞULMAZ aleyhine açılan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasının verilen kararı gereğince; 

Davalının bildirilen ve tespit edilen adresine çıkartılan tebligat davalıya tebliğ edilemediği gibi yapılan araştırmalarda adreslerinin tespitide mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmekle,

Mahkememize açılan davanın duruşması 08/05/2024 tarihine bırakılmış olup, DavalıMualla Boğulmaz iş bu ilanın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisindeHMK 281 maddesi gereğince bilirkişi raporuna itiraz etmediğiniz takdirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız duruşma günü tebligatı yerine kaim olmak üzereilanen ihtar ve tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01994841