Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/19 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/19 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Köyiçi mevkii 181 ada 4 parselde kayıtlı ,342,88 m2 yüzölçümlü, tapuda kargir ev ve arsası cinsinde kayıtlı taşınmazdır.Köy yerleşik alanı içindedir, yapılaşma hakkı vardır, en fazla çıkılacak yükseklik iki katı geçemez, il özel idaresince sunulan çöp toplama, yol,su, elektrik hizmetlerinden yararlanır durumdadır, taşınmaz üzerinde iki katlı üst katı mesken amaçlı kullanılan bir yapı, alt katı depo ardiye olarak kullanılan bir yapı vardır, mesken olarak kullanılan kısım 125,91 m2, depo olarak kullanılan kısım125,91 m2, garaj olarak kullanılan bina ise 21,53 m2 büyüklüğündedir, mesken ve depo olarak kullanılan kısım yığma kargir olarak inşa edilmiştir, ısıtma sistemi sobalıdır, pencere doğramaları PCVC, kapı doğramaları ahşaptır, garaj olarak kullanılan kısım betonarme ve düşey hatılları olan ve bir cephesi bina yaslanmış değer cephesinde bims biriket duvarla kapatılmıştır, toplam kıymet takdiri 1.053,596,15 TL dir

Adresi : Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü

Yüzölçümü : 342,88 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.053.596,15 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satış memurluğumuzun şerhi vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/02/2024 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 07/03/2024 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/04/2024 - 10:04

02/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01979117