Örnek No:55*

T.C.

HACIBEKTAŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/11 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/11 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, KÖŞEKTAŞ Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 119 Ada, 1 Parsel sayılı 1168m² yüzölçümlü tapuda İKİ KERPİÇ EV VE ARSASI olarak geçmektedir.

Adresi : Köşektaş Köyü Hacıbektaş / NEVŞEHİR

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 720.791,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/2024 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/04/2024 - 10:09

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 10:09

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 29/04/2024 - 10:09

09/03/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02000528