Örnek No:55*

T.C.

HACIBEKTAŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, ZİR Mah. DEDEBAĞI Mevkii, 541 Ada, 6 Parsel sayılı 686,04m² yüzölçümlü arsa.

Adresi : Dedebağ Mevkii Zir Mh. Hacıbektaş Nevşehir Hacıbektaş / NEVŞEHİR

İmar Durumu :İmar durumu; 06/07/2023 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararı ile onaylı imar planına göre; konut alanı içinde kalmakta olup, ayrık nizam 2 kat, tak:0.30, Kaks: 0,60 olduğu.

Kıymeti : 343.020,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/02/2024 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 09/02/2024 - 10:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2024 - 10:01

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 04/03/2024 - 10:01

09/01/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01965306