2023/51 Sayılı tebliğ uyarınca yürütülen Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi 15. Etap (2023-2024 dönemi)  merkezi değerlendirmesi tamamlanarak Bakanlığın 22/05/2024 tarihli yazısı ile İl Müdürlüklerine bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, “2023/51 Sayılı tebliğ ve tamamlayıcı mevzuat olan “Uygulama Esasları" nda sonuçların bildirilme yöntemi aşağıdaki maddede açıklanmıştır.

a) İl müdürlükleri Genel Müdürlük tarafından kendilerine iletilen sonuçları, başvuru sahiplerine Genel Müdürlüğün kendilerine bildirdikleri tarihten itibaren 5 (beş) iş günü süreyle ilan panosunda listelerin askıya çıkarılması ve/veya resmi internet sitesinde yayımlanması suretiyle tebliğ eder. Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz.

b) Başvurusu reddedilen başvuru sahiplerine tebligat yapılmaz. Ancak başvuru sahibinin yazılı olarak talep etmesi halinde başvuru sahibine geri bildirim belgesi il müdürlüğü tarafından kendisine sunulur.

Çiftçilerden destek talebi Çiftçilerden destek talebi

Asil listeler, İl Müdürlüğümüz ilan panosu ve internet sayfasında 23.05.2024 tarihi itibariyle 5 (beş) iş günü süre ile ilan edilmiştir.

2023/51 Sayılı Tebliğ 32.maddesi uyarınca yayılanmış olan listede “ASİL" olarak belirtilen proje sahipleri iş bu tebligatın yapılma tarihini takip eden 30 (Otuz) Gün içerisinde hibe sözleşmesine esas dokümanları ile projeye esas evraklarını teslim etmek zorundadır. Ancak, son günün tati l gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar evraklarını teslim edebilirler. Süresi içerisinde teslim edilmeyen proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilecektir.  Başvuru sahiplerine ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Yatırımcıların, gerekli bilgi için Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğüne başvurmaları önemle rica olunur.” denildi.

Değerlendirme sonuç listesine ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sitesinden ulaşılabilmekte.

Muhabir: MEHMET GÜNAY