Temmuz ayı meclis kararları açıklandı

Nevşehir İl Genel Meclisinin temmuz ayı oturumlarında alınan kararlar açıklandı.

Temmuz ayı meclis kararları açıklandı

Açıklanan kararlar şöyle: İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Derinkuyu İlçesi Çakıllı Köyü 201 ada 6 numaralı parselde “Konut Alanı’ kullanımının belirlenmesine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının onaylanmasına. İl Genel Meclisinin 4 Temmuz tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Nevşehir İli Acıgöl İlçesi Tepeköy Köyü 172 ada 22 nolu parselin bulunduğu alanda “İmalathane Tesisi Alanı” kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 5 Temmuz tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Hacıbektaş İlçesi Zir Mahallesi 139 ada 10 parselde bulunan arsa niteliğindeki taşınmazın, 5302 sayılı kanunun 10. Maddesinin f bendi gereği satılmasına. Üyeler; Haydar Çiftci, Soner Erkan Dündar ve Alpaslan Kaygısız’ın muhalif oylarına karşın İl Genel Meclisinin 6 Temmuz tarihli olağan toplantısında mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.         

İnceleme ve Araştırma Komisyonu tarafından tanzim edilen raporun hazırlandığı şekliyle aynen kabul edilmesine. Raporda bahsi geçen Jeotermal Hydroponic Sera ile ilgili olarak yapılan protokol gereği ivedilikle çalışır vaziyete getirilmesi tavsiyesinde bulunulmasına. İl Genel Meclisinin 6 Temmuz tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.       

Ürgüp İlçesi Ulaşlı Köyü 107 ada 135, 136, 137, 138 ve 141 nolu parsellerin bulunduğu alanda “Turizm Tesis Alanı” kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 7 Temmuz tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.       

Acıgöl İlçesi Tepeköy Köyü 137 ada 12 nolu parselde bulunduğu alanda “İmalathane Tesis Alanı” kullanımının belirlenmesine yönelik şehir plancısı tarafından hazırlanan nazım ve uygulama imar planlarının İl Genel Meclisince onaylanması talebinin, araştırılmak ve incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesine, tanzim edilecek raporun İl Genel Meclisi Başkanlığına sunulmasına. İl Genel Meclisinin 7 Temmuz tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.       

Kozaklı ilçesinde kurulması planlanan Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde kurucu üye olarak Nevşehir İl Özel İdaresini temsilen Müteşebbis heyette asıl temsilci olarak, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru’nun yetkilendirilmesine, yedek temsilci olarak, Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Tolga Balak’ın yetkilendirilmesine. İl Genel Meclisinin 8 Temmuz tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.      

Avanos-Kapadokya Organize Sanayi Bölgesi ön protokolü 4. Maddesinin 1. fıkrası hükmü gereğince: Avanos-Kapadokya OSB ön kuruluşunda yapılacak olan çalışmalar kapsamında kullanılmak üzere Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Halk Bankası nezdinde açtırılmış olan emanet hesaba 50.000,00-TL aktarılmasına.  İl Genel Meclisinin 8 Temmuz tarihli birleşiminde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Hacıbektaş Köylere Hizmet Götürme Birliğince protokol karşılığında İl Encümenince yedek ödenekten Birliklere yardım harcama kalemine yapılacak aktarma suretiyle yaptırılacak iş için protokol yapmak üzere İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Gökhan Germiyan’ın yetkilendirilmesine. Üye; Enver TÜRKMEN’in muhalif oyuna karşın İl Genel Meclisinin 8 Temmuz tarihli olağan toplantısında mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

5302 sayılı kanunun 13. Maddesi gereği Meclisi Üyeleri tarafından verilen önerinin gündeme ilave edilmesine. Avanos İlçesi Mahmatlar Köyü ile Karacauşağı Köyü arasında bulunan 3 km yolun 2. Kat Asfalt Kaplama yapılabilmesi için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 2022 yılı yatırım programına alınmasına. İl Genel Meclisinin 8 Temmuz tarihli birleşiminde oy birliği ile karar verildi. 

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner131

banner93