Tırmanış Türkiye Birinciliği Müsabakaları NEVÜ’de yapıldı Tırmanış Türkiye Birinciliği Müsabakaları NEVÜ’de yapıldı

“Doğal ve Kültürel Miras” alanında ihtisas üniversitesi olarak NEVÜ’nün ihtisaslaşma alanı ile ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü ders sayısı, yürütülen yüksek lisans ve doktora tez sayısı, yayınlanan bilimsel kitap, bildiri ve makale sayısı, üniversitenin yürütücüsü olduğu ulusal ve uluslararası proje sayısı, paydaşlarla birlikte yürütülen proje sayısı, düzenlenen çalıştay, konferans ve sempozyum sayısı, iç ve dış paydaşlara yönelik eğitim sayısı önemli birer performans göstergesi olarak 2023 Yılı Performans Gösterge Setinde yer aldı.

NEVÜ akademik kadrosu tarafından Kapadokya doğal ve kültürel mirası ve bu konuda bölge turizmine ilişkin yürütülen ve yayınlanan çok sayıda bilimsel çalışma ve gerçekleştirilen tüm gelişim sürecinin takip edilmesi ve değerlendirilmesi için belirlenen performans göstergelerinin ilgili kurumlarla paylaşılmasının önemi kapsamında NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan 2023 Yılı Performans Gösterge Seti verileri yayınlandı.

2023 yılı performans gösterge seti verileri

NEVÜ’de 2023 yılında ihtisaslaşma alanında yürütülen toplam 22 yüksek lisans ve doktora tezi, NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğüne bağlı olarak 33 akademisyen görev yapmakta, NEVÜ genelinde tüm bölümlerden gelen verilere göre ihtisaslaşma alanında 12 alan indeksli yayın yapıldı, Doğal ve Kültürel Miras Turizmi kapsamında ihtisaslaşma alanı ile doğrudan ya da dolaylı olarak ihtisaslaşma alanında SCI, SCI-Exp, SSCI, AHCI yayın sayısı 8, Doğal ve Kültürel Miras Turizmi kapsamında ihtisaslaşma alanı ile 3 TÜBİTAK projesi, Nevşehir Valiliği gibi önemli kurumlarla iş birliği toplantıları yapıldı, İhtisaslaşma kapsamında toplam 14 proje desteklendi, NEVÜ Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Ankara TV ve Ehl-i Hak Akademi iş birliği, NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü desteğiyle “Geleneksel Bağlamında Sultan Nevruz Cemi: İcra ve Bilim” konulu etkinlik düzenlendi ve Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi, Üniversitemiz Kapadokya Araştırma ve Uygulama Merkezi (NEVKAM) iş birliği ve NEVÜ İhtisaslaşma Koordinatörlüğü desteği ile “Cumhuriyet’in 100. Yılında IV. Kapadokya Kültürel İmece Festivali Sanat Hikâyelerini Anlatıyor” konulu etkinlik düzenlendi.

Kaynak: HABER MERKEZİ