KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞINDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞINDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞINDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

KAPADOKYA ALAN BAŞKANLIĞINDAN KAMULAŞTIRMA İLANI

İlimiz Ürgüp İlçesi Ortahisar Beldesi ve Merkez İlçesi Göreme Beldesi arasında bulunan ve Kapadokya Alan Komisyonunun 27.10.2021 tarihli ve 1655 sayılı kararı projesi onaylanan alternatif turizm yolunun yapılabilmesi için güzergah üzerindeki taşınmazların kamulaştırılmasının yapılması gerekliliği doğmuş ve 01.06.2019 tarihli ve 30791 saylı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 38 Sayılı Kapadokya Alan Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Başkanlığın Görev ve Yetkileri başlıklı 4. Maddesinin "j" fıkrasında "Kapadokya Alanında ihtiyaç duyulması halinde kamulaştırma işlemlerini yapmak" hükmü ile birlikte Kapadokya Alan Sınırları içerisinde kamulaştırma yetkisi Kapadokya Alan Başkanlığına verilmiştir.
Taşınmaz maliklerinden kamulaştırma davetiyesi gönderilip de adresinde bulunamayan ve adres kayıt sistemi kayıtlarında yurtdışında olduğu belirlenenler ile adres kayıt sisteminde kayıtlı bulunamayanlar için kamulaştırma davetinin ilânen yapılmasına karar verilmiştir.
Buna göre aşağıdaki listede belirtilen maliklerin 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi gereği 15 gün içinde uzlaşma görüşmelerinde bulunmak üzere Kapadokya Alan Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Aksi takdirde 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. maddesi gereği taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat ile bahse konu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın İdaremiz adına tescili istenilecektir.
İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

SIRA NO

İLÇE/KÖY/MAH

KAMULAŞTIRILACAK PARSEL

ADI SOYADI

BABA ADI

1

Ortahisar

0/11924

Selvinaz SÜMER

Hüseyin

Meliha KARAÇAKMAK

Şükrü

Mustafa SÜMER

Şükrü

2

Ortahisar

0/11926

Ayşe ACAR

Hüseyin

3

Ortahisar

0/11927

Ayşe ACAR

Hüseyin

4

Ortahisar

0/11929

Yaşar SÜMER

Nebi

Nebahat ÖKSÜZ

Yaşar

Aynur UZUN

Yaşar

Nebi SÜMER

Yaşar

5

Ortahisar

0/11931

Etem Yaşar ÖZDEMİR

Mevlüt

6

Ortahisar

0/11933

Mehmet GÖK

Mustafa

7

Ortahisar

0/11935

Ayşe YAVUZ

Ahmet

Suat YAVUZ

Mevlüt

Makbule ADALI

Ahmet

8

Ortahisar

0/11937

Sait YÜKSEL

Ali

9

Ortahisar

0/11939

Neriman ALTAŞ

Ahmet

10

Ortahisar

0/11941

Hatice ŞİŞMAN

Mustafa

Hatice Sema AKSÖZ

Mustafa

Harun Yaşar CEYHAN

Mustafa

Hakan Mustafa CEYHAN

Mustafa

İbrahim ŞİŞMAN

Mustafa

11

Ortahisar

0/11943

Fatma OGÜL

Mesut

Fatma ALTAŞ

Ahmet

Hatice ÖZBAY

Ahmet

Gülay BAYRAKTAR

Ahmet

Nejla YAMAK

Ahmet

Osman ÖGÜL

Ahmet

Rıza ÖGÜL

Ahmet

Bekir ÖGÜL

Ahmet

12

Ortahisar

0/11945

Müride ESEN

Mehmet

Adeviye TURAL

Mehmet

13

Ortahisar

0/11947

Emine ŞENAL

Hacı İbrahim Kızı

14

Ortahisar

0/11949

İlker BAYRAK

Mehmet

15

Ortahisar

0/11951

Muzaffer KELEŞ

İbrahim

İbrahim Ethem BOYLU

Yaşar

Yaşar BOYLU

İbrahim Ethem

Yasin BOYLU

İbrahim Ethem

Yalçın BOYLU

İbrahim Ethem

16

Ortahisar

0/11953

İkbal ÖZGEN

Sadık

Zeliha ALAT

Veli

Zehra KIZMAZ

Veli

Osman ÖZGEN

Veli

Vedat ÖZGEN

Veli

Halil ÖZGEN

Veli

17

Ortahisar

0/11955

Şükriye CANSEVEN

Ahmet

18

Ortahisar

0/11957

Recep YANDI

Arif

19

Ortahisar

0/11959

Mehmet YÜKSEL

Hakkı

Şenel SUBAŞI

Yaşar

Suna DURUER

Yaşar

Nasuh Hayri ÖLMEZ

Mehmet

Hediye TEL

Nasuh Hayri

Ebru KÖREZLİ

Nasuh Hayri

Nadire AŞIK

Nasuh Hayri

Makbule ESKİTÜRK

Mehmet

20

Ortahisar

0/11961

Şükriye KOÇAK

Süleyman

21

Ortahisar

0/11963

İsmail GENÇ

Hasan

22

Ortahisar

0/11965

Mehmet Doğukan ERYILMAZ

Ziya

Asım YÖNEMLİ

Ahmet

23

Ortahisar

0/11967

Süleyman ÇELİK

Mustafa

24

Ortahisar

0/11970

Melek ÇİÇEK

Hüseyin kızı

Safiye ÖZBEK

Mehmet

Mehmet OKUR

Muammer

Hasan Hüseyin OKUR

Muammer

Canan OKUR

Muammer

Döne OKUR

Ahmet

Esra SARGIN

Mustafa SABRİ

Muammer OKUR

Mustafa SABRİ

Ayşe ATMIŞ

Mustafa Sabri

25

Ortahisar

0/11972

Mustafa BOZLAK

Ali

26

Ortahisar

0/11974

Zarife İKMAN

Bektaş

Ayşe TAŞPINAR

Kenan

Mustafa MERT

Kenan

Ali MIZRAK

Kenan

Ufuk MIZRAK

Kenan

27

Ortahisar

0/11976

Bayram ZEYBEK

Osman

28

Ortahisar

0/11978

Ayşegül BAŞER

Mustafa

29

Ortahisar

0/11980

Mehmet TAŞDELER

Osman

30

Ortahisar

0/11920

Memiş KAYHAN

Celalettin

Nasibe KAYHAN

Memiş

Nevin KAYHAN

Memiş

Ümmehan BAHADIR

Memiş

Nevzat KAYHAN

Memiş

Fatma TOMBAK

Celalettin

Ahmet Ziya KAYHAN

Celalettin

Şerife KATIRCI

Celalettin

Safiye ACAR

Yusuf

Firuzan KONCEL

Yusuf

Filiz ÜSTÜN

yusuf

İlhami ÇALIŞKAN

İbrahim

Selami ÇALIŞKAN

İbrahim

Semih ÇALIŞKAN

İbrahim

31

Ortahisar

0/11922

Mehmet Yaşar SARIKAYA

Kamil

Osman SARIKAYA

Kamil

32

Ortahisar

0/11982

İbrahim SAKINAN

İbrahim

33

Ortahisar

0/11985

Elvan SAKINAN

Mustafa

34

Ortahisar

0/11988

Fatma MANTAR

Yaşar

35

Ortahisar

0/11990

Hatice ŞANAL

Hacı Ahmet

36

Ortahisar

0/11992

Ahmet AKTAŞ

Ömer

37

Ortahisar

0/11994

Hatice ALDEMİR

Ahmet

Yaşa Mehmet Kahveci

Hasan

Hayriye ÜNLÜ

Yaşa Mehmet

Hasan KAHVECİ

Yaşa Mehmet

Mustafa ALDEMİR

Ahmet

İsmail ALDEMİR

Ahmet

Penbe ARABACI

Ahmet

38

Ortahisar

0/11996

Ali BÜYÜK

Mustafa

39

Ortahisar

0/11998

Mecit KIR

Ali Osman

40

Ortahisar

0/12000

Erdal GÖK

Ahmet

41

Ortahisar

0/12002

Aynur ALTUNER

Ali

42

Ortahisar

0/12004

Fatma İlhan DİNGEÇ

Süleyman

Alaettin SARGIN

Mustafa

Hatice PALABIYIK

Mustafa

Behiye AVCI

Mustafa

43

Ortahisar

0/12006

Emin KORUYAN

İsmail

44

Ortahisar

0/12008

Semiha YARIM

Mustafa

45

Ortahisar

0/12010

Ali Rıza MERMER

Mustafa

Menşure MERMER

Ali

Mustafa MERMER

Ali Rıza

Mithat MERMER

Ali Rıza

46

Ortahisar

0/12012

Mustafa AYRAL

Haşim

47

Ortahisar

0/12014

Emine ŞENOL

Hacı İbrahim Kızı

Hayriye KORKMAZ

Ahmet

Emine ARICI

Ahmet

Fatma ERDOĞAN

Ahmet

Mustafa MERAL

Ahmet

48

Ortahisar

0/12016

Hayriye ÜNALAN (TUZCU)

Mehmet

Tülay ÜNALAN

İhsan

Türkan ÜSTÜNADA

İhsan

Yusuf ÜNALAN

İhsan

Necla TUNÇAY

Mehmet

Fatma ÜNSALAN

Hasan Hüseyin

Namık KÖKSAL

Hasan Hüseyin

Hanife KÖKSAL

Ali

Makbule KURT

Mahmut

Burcu KÖKSAL

Mahmut

49

Ortahisar

0/12018

Hayriye ÜNALAN (TUZCU)

Mehmet

Tülay ÜNALAN

İhsan

Türkan ÜSTÜNADA

İhsan

Yusuf ÜNALAN

İhsan

Necla TUNÇAY

Mehmet

Fatma ÜNSALAN

Hasan Hüseyin

Namık KÖKSAL

Hasan Hüseyin

Hanife KÖKSAL

Ali

Makbule KURT

Mahmut

Burcu KÖKSAL

Mahmut

50

Ortahisar

0/12020

Şükrüye YURTTAŞ

Mehmet

51

Ortahisar

0/12022

Elmas BALABAN

Mehmet

Mustafa AKÇUR

Mehmet

52

Ortahisar

0/12044

Emine ONGU

Hakkı

Filiz VURAL

Zahir

Oktay ONGU

Zahir

Oktaş ONGU

Zahir

Hakkı İBİŞ

Mustafa

Deniz İBİŞ

Mustafa

Ayşe ONGU

Mustafa

Hatice ÖZOKTAY

Hakkı

Ali İBİŞ

Yaşar

Oya DEMİR

Yaşar

Muzaffer İBİŞ

Yaşar

53

Ortahisar

0/11948

İlker BAYRAK

Mehmet

54

Ortahisar

0/12024

Erkan MÜLAZIMOĞLU

Ahmet

55

Ortahisar

0/12030

Maliye Hazinesi

56

Ortahisar

0/12032

Hacı Ahmet YAMAK

Mustafa

Suna ZENGİN

Hacı Ahmet

Hatice ŞANAL

Hacı Ahmet

Fatma HELVACI

Hacı Ahmet

Mustafa YAMAK

Hacı Ahmet

Necati YAMAK

Hacı Ahmet

57

Ortahisar

0/12036

Fatma ARSLAN

Mustafa

58

Ortahisar

0/12040

Mehmet HAVALI

Mustafa

Mustafa TOMBAK

Hüseyin

Ruhan BAYAR

Mustafa

Hüseyin Erhan TOMBAK

Mustafa

Burhan TOMBAK

Mustafa

İrfan HAVALI

Mehmet

Burhan HAVALI

Mehmet

59

Ortahisar

0/12038

Ayşe YANDI

Ali Kızı

Necmi ÜNSALAN

Ali

Nuriye ÜNSALAN

Sait

Hatice ÖZDEMİR

Necmi

Ayla GÖKKAN

Necmi

Şerife ÖZKAN

Necmi

Tülay SABAH

Necmi

60

Ortahisar

0/12034

Osman ÖKSÜZ

Kazım

61

Ortahisar

0/12028

Safiye ÖZBEK

Mehmet

Mehmet OKUR

Muammer

Hasan Hüseyin OKUR

Muammer

Canan OKUR

Muammer

Döne OKUR

Ahmet

Esra SARGIN

Mustafa Sabri

Muammer OKUR

Mustafa SABRİ

Ayşe ATMIŞ

Mustafa SABRİ

62

Ortahisar

0/12026

Muzaffer ÖZDEMİR

İsmail

Mukatder ALP

İsmail

Murat YERTER

İsmail

Mukerrem YURTER

İsmail

63

Ortahisar

0/12042

Meral ÖZALTIN

Enver

Özgül SAĞGELEN

Mehmet

Enver GÖNCÜ

Mehmet

Ali GÖNCÜ

Enver

Ahmet GÖNCÜ

Enver

Ümmügülsüm GÖNCÜ

Mehmet

64

Göreme

0/9965

Maliye Hazinesi

65

Göreme

0/9960

Maliye Hazinesi

66

Göreme

0/9956

Maliye Hazinesi

67

Göreme

0/9954

Maliye Hazinesi

68

Göreme

0/9952

Maliye Hazinesi

69

Göreme

0/8232

Hasan KORKMAZ

Ahmet oğlu

70

Göreme

0/9958

Mustafa ÇİFTÇİ

Ali

71

Göreme

0/9963

İsmail ÇİFTÇİ

Mevlüt

İsmail Irmak

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER