Çetin, yapmış olduğu açıklamada; "Sağlık çalışanlarının ciddi maaş kaybı yaşamaktadır. Deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın yoğun il dışı göçü nedeniyle, deprem bölgesinde görev yapan aile hekimi ve aile sağlığı Çalışanı arkadaşların, yaşadıkları travma ve kayıpların üzerine bir de ciddi maaş kaybı problemi eklendi. Afet bölgesindeki hekim, hemşire, ebe ve sağlık çalışanı arkadaşlarımız unutulmasın.

Aile hekimliği işleyişinde, özellikle nüfus göçü ve hasarlı binalar sebebiyle; Hak edişler 2 yıl boyunca 4000 nüfus üzerinden olmalı ve göçlerden dolayı nüfusları 1000 kişinin altına düşse bile sözleşmeleri feshedilmemelidir. Sağlık bakanlığının 3 ay negatif performansın kalktığını ve teşvik ödemesinin tavandan yapılacağını açıklasa da 3 aylık olan bu düzenleme çok kısa bir süre olduğu gibi, hasta kaybından kaynaklanan mali kaybı karşılamaktan çok uzaktadır.

Durumla ilgili iyileştirme yapılmazsa, aile hekimliği çalışanları aile hekimliği sisteminden ayrılma ve il değiştirme düşüncesine girmiş olacak ki bu da beraberinde başka problemleri getirecektir. Konuyla ilgili Bölgede depremden etkilenen illerdeki arkadaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için dağa geniş kapsamlı bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Aile hekimliği işleyişinde, özellikle hasarlı binalar sebebiyle; Kamu ve özel tüm Aile Sağlığı Merkezleri, Bakanlığın yapacağı, standart, depreme dayanıklı binalara taşınmalıdır.

Aile sağlığı merkezi olarak hizmet veren binalar incelenmeli, Hafif, orta ya da ağır hasarlı binalar yerine vatandaşlarımızın güvenle hizmet alabileceği, içine girmekten endişe durmayacağı prefabrik aile sağlığı merkezleri hızla kurulmalıdır. Ayrıca zarar gören Aile Sağlığı Merkezleri için eşya ve malzemeler, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeli ya da cari gider ödeneği 1 yıl boyunca 2 kat olarak ödenmelidir.” dedi.