31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından İl Genel Meclisi üyeleri ilk kez toplandı.

8A3166D9 B366 4Bca 926B 8Ab27E5968Da

22 üye arasından en yaşlı üye sıfatıyla oturumu yöneten Rifat Varol, meclisi seçime götürdü.

Başkanlık için AK Partili Serkan Feralan ve CHP’li Hikmet Cingi aday oldu.

369929Ec Ab20 40Ca B8Fd E18F973Cbf8E

16 OYLA FERALAN BAŞKAN SEÇİLDİ

Gizli oylama ile yapılan seçimde Feralan 16, Cingi ise 6 oy aldı.

Seçimin ardından İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan oldu.

Oturumu yöneten Rifat Varol, Feralan’ın başkanlığı kazanmasının ardından oturumu yönetmesi için koltuğu devretti.

07496671 99B2 4Fbb A5De 60E93726C3Ab

BİRİNCİ VE İKİNCİ BAŞKAN VEKİLLERİ BELLİ OLDU

Daha sonra birinci ve ikinci başkan vekili seçimi yapıldı.

Birinci başkan vekilliği için MHP’den Hüseyin Öz önerildi.

Yapılan gizli oylamada 22 oy kullanıldı. 1 oy boş çıktı ve 21 oyla Öz, birinci başkan vekili oldu.

İkinci başkan vekilliği için AK Partili Salih Açıkgöz önerildi.

Gizli oylamada 22 oydan 1’i boş çıktı ve 21 oyla Açıkgöz ikinci başkan vekili oldu.

Dc8D7Dd1 Bfd2 4D54 8189 C804E898C83F

KATİP ÜYELER SEÇİLDİ

Daha sonra Divan Katipliği için 2 asıl 2 yedek üye seçimi yapıldı.

Divan Katibi 2 asıl üyeliği için MHP’li Murat Öztürk ve AK Partili Kürşat Koç teklif edildi.

Yapılan gizli oylamada kullanılan 22 oydan 1’iboş çıktı 21 oy geçerli sayıldı.

Oylamanın ardından Murat Öztürk ve Kürşat Koç Divan Katibi asıl üyeleri oldu.

Asıl üyelerin belirlenmesinin ardından 2 Divan Katibi yedek üyeliği seçimine geçildi.

Yedek üyelikler için ise MHP’den Kürşat Salgıncı ve AK Parti’den Ahmet Özmen önerildi.

Yapılan oylamada 22 oy kullanıldı. 2 zarf boş çıktı. 20 geçerli oydan Ahmet Özmen 20, Kürşat Salgıncı 19 oy aldı.

A62A0207 Cacb 42Ce 8A1A E9F6B4347D89

4 İSİM ENCÜMEN ÜYELİĞİ İÇİN YARIŞTI

Son olarak 3 İl Encümeni üyesi seçildi.

AK Parti 2, MHP 1 ve CHP 1 isim önerdi.

Başkan Arı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor Başkan Arı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor

AK Parti’den Salih Açıkgöz ve Kürşat Koç, MHP’den Rifat Varol ve CHP’den Hikmet Cingi önerildi.

22 üyenin oy kullandığı gizli oylamada, Salih Açıkgöz 16, Rifat Varol 15, Kürşat Koç 11 ve Hikmet Cingi 9 oy aldı.

1 oy geçersiz ve 1 oy boş çıktı.

Fc777176 C59A 4160 8924 780E1825E2D6

BAŞKAN FERALAN’DAN AÇIKLAMA

İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Feralan, seçimin ardından yaptığı konuşmada, “31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri tamamlanmış, ilimizin her bölgesinde yeni dönemde de belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar seçilmiştir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum. İl genel Meclis başkanlığında, yapacağımız mesaide milletimizin hak ve hukukunu koruyan, milletimizin menfaatlerini ileriye taşıyan kararlı çalışmalarımızda başarılı olmamızı Cenabı Allah'tan diliyorum.” dedi.

“Cumhuriyetimizin ikinci asrının başlangıcında İlimize hizmet edecek bir mecliste beraber çalışacağız.” diyen Feralan, “Sözü güçlü, gücü tesirli bir meclis olması yolunda sağlam adımlarla çalışmalar yapılmasını arzu ediyorum. Bu ortak hedefte aramızdaki bu farklı fikirleri, aramızdaki siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak Nevşehir için ortak hedefler etrafında birleşmeliyiz. Bunun için hiç şüphesiz meclisin itibarının yükseltilmesi herkesin sorumluluğu olduğu gibi en başta bu meclisin mensupları olarak bizlerin sorumluluğudur.” şeklinde konuştu.

“İHTİLAFTA RAHMET VARDIR”

İhtilafta rahmet olduğunu belirten Feralan, şöyle devam etti: “Farklı seslerin bir arada olması eskilerin tabiriyle ihtilafta rahmet vardır fikrini bize hatırlatıyor. İhtilaf tefrika değil farklı fikirler üzerinden ortak hedeflere doğru giderken münakaşayla hayırlı sonuçları bulabilme kabiliyetidir. Nevşehir'imize ve bizlere değer katacak şeylere hep birlikte emek verelim. Yapılan düzenlemelerle yerel yönetimler, daha etkin çalışan, şeffaf, hesap verebilen, çoğulculuğu esas alan ve katılımcı kurumlar haline getirilmiştir. Artık yerel yönetimler, hemşehrilerini yönetim sürecine katarak sivil inisiyatifleri, yurttaş girişimlerini, gönüllü teşekkülleri, meslek odalarını, sendikaları ve akademik kuruluşları yönetimin paydaşı olarak görmek durumundadırlar.

Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve daha demokratik hale getirilmesi konusunda hükümet oldukça önemli adımlar atmıştır. Nüfus kriterleri 2 bin olan belediye olma kriteri 5 bibe çıkarılmıştır. 2 binden nüfusu az ve küçük belediyeler kapatılmıştır. Aşırı merkeziyetçi, katı hiyerarşik yapıdan daha insan odaklı ve daha esnek bir hale getirilmiş; merkezi idarenin bazı yetkileri yerel yönetimlere devredilmiştir. İl Özel İdareler sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, planlama, bayındırlık, sosyal yardım, mikro kredi konularında yetkilendirilmiştir. İl Özel İdareleri, belediye sınırları dışında imar - yol - su-katı atık  - çevre konularında yetkili kılınmıştır. Yerel yönetimlerin karar organlarının etkinliği artırılmış. Her ay toplanması karara bağlanmış ve Valinin İl Genel Meclisi ile ilişkisi düzenlenmiş meclisin işlevi artırılmıştır.

Yerel yönetimlerin yeni reformlar doğrultusunda önceliklerini belirleyerek geleceğe odaklanmalarını hazırlayacakları stratejik plan ve performans aracılığıyla önlerine somut hedefler koymalarını, bu hedeflere hangi düzeyde yaklaştıklarını ölçmeleri, politikalarla kaynaklar arasında ilişki kurmaları ve bütçelerini stratejik planla ilişkilendirmeleri yasal zorunluluk haline getirilmiştir. Bu yapılan düzenlemelerle daha şeffaf - hesap verebilen - çoğulculuğu esas alan- katılımcı kurumlar haline getirilmiştir. Kamusal hizmetlerin yerel yönetimler tarafından daha az maliyetle etkin ve verimli bir şekilde yürütüleceği görüşü genel kabul görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tekrardan hayırlı olmasını temenni ediyor, seçilmiş meclis üyesi bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”

Kaynak: RAVZA NUR BAYDEMİR