Örnek No:55*

T.C.

NEVŞEHİR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/35 ORT. GİD. SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/35 ORT. GİD. SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli Merkez İlçesi Sulusaray/Cumhuriyet Mahallesi Kara Mıhlı Mevki 229 Ada 18 Parsel sayılı Bağ vasfındaki taşınmazın satışı yapılacaktır. Taşınmaz üzerinde tek katlı, yığma taşıyıcı sistemli, beton çatılı, taban alanı 90 m² olan tek katlı,mevcut durumda bakımsız, sıvasız ve boyasız bağ evi-depo vasfında bir yapı bulunmaktadır. Arazisi %3-5 eğimli topoğrafyaya sahip, kumlu-tınlı toprak yapısında profili derin, drenaj ve erezyon yönünden sorunsuz, bitkisel üretimi kısıtlayacak faktörü bulunmayan, verim kaabiliyeti yönünden seçili münavebe ürünlerinde ilçe ortalamalarının üzerinde tarım arazisi olup taşınmazın üzerinde muhtelif yaşlarda 7 adet kayısı ağacı, 1 adet ceviz ağacı, 2 adet kurumuş kayısı ağacı bulunmaktadır. Sulusaray Kasabasında yerleşim alanlarına 400 m., kasaba merkezine 900 m. mesafede imar planı dışındadır. Yaklaşık 150 m. mesafede Kızılırmağa akan Karaağaç deresi bulunmakta olup dere çevresinde küçük alanlarda sebze yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kapadokya Alan Başkanlığının 31.10.2022 tarih ve 25318 sayılı yazılarında taşınmazın 1. Derece doğal sit alanında bulunduğu bildirilmiştir.

Adresi : Sulusaray/Cumhuriyet Mah. Kara Mıhlı Mevki 229 Ada 18 ParselMerkez /NEVŞEHİR

Yüzölçümü    : 4.553,95 m²                   Kıymeti     : 1.110.624,10 TL                 KDV Oranı     : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/02/2024 - 10:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 28/02/2024 - 10:54

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 10:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 28/03/2024 - 10:54

01/02/2024

(İİK m.114 ve m.126)              

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN01978010