Örnek No:53*

T.C.

AVANOS

İCRA DAİRESİ

2023/130 TLMT.

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İli, Avanos İlçesi, Bozca Köyü 135 Ada 79 Parsel numaralı 15.453,18 m2 büyüklüğüne sahip taşınmaz kepir mevkiinde, tapu kayıtlarına göre bağ olarak geçmekte ve borçlu adına tam hisseli kayıtlıdır. Toprak yapısı itibariyle erozyon, drenaj, tuzluluk, alkalilik problemi olmayan normal derinlikte, hafif taşlı kumlu-tınlı bünyeye sahip mutlak tarım arazisidir. Taşınmazın bakımsız bağ durumda olduğu görülmüştür. Oldukça küçük bir alana sahip kulübe şeklinde tescilsiz bir yapı bulunmaktadır.%2-3 eğimli topografyaya sahip olan taşınmazın zeminde kullanım itibariyle kadastro yolu bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Taşınmaz imar planı sınırları dışındadır.

Adresi : Nevşehir İli Avanos İlçesi Bozca K, Kepir Mevki 135 Ada, 79 ParselAvanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 15.453,18 m2

Arsa Payı : Tam hisse

İmar Durumu: Yok

Kıymeti : 463.595,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Bulunmamaktadır

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 02/07/2024 - 10:18

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2024 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 30/07/2024 - 10:18

22/04/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02022966