Örnek No:55*

T.C.

GÜLŞEHİR

İCRA DAİRESİ

2023/73 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

              Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/73 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri      : Taşınmazın toprak yapısının kumlu-tınlı yapıda olduğu, profilinin iyi derinlikte ve toprak strüktürünün iyi derecede gelişmiş olduğu, drenaj ve erozyon yönünden kısmen, taşlılık oranı ve bitkisel üretimi kısıtlayacak faktörleri normal, doğal verimlilikleri ilçe ortalamasında olan buğday-çekirdeklik kabak rotasyonu uygulanabilecek 2. sınıf kuru tarım arazisi vasfında olduğu tespit edilmiştir.

Adresi            :Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Eskiyaylacık Köyü Gökçukur Mevkii116 Ada 35 Parsel de bulunan Tarla vasıflı taşınmaz.

Yüzölçümü    : 33.283,62 m2 İmar Durumu:Yok

Kıymeti : 1.664.181,00 TL KDV Oranı: KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Dosyasındadır. Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 11/12/2024 - 10:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/01/2025 - 10:10

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 15/01/2025 - 10:10

08/07/2024

(İİK m.114 ve m.126)                                                         

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02059064