Sendika tarafından Sağlık Bakanlığı’na bir başvuru yapılarak aile hekimlerinin cari gider ödemelerinin artırılarak günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi istendiğini belirten Çetin, “Başvuruda Aile hekimlerine ödenen cari giderlerin günümüz şartlarına uyarlanmasının zorunluluk haline geldiğine dikkat çekilerek, personel ödemeleri başta olmak üzere asgari ücrete yapılan zam oranı, kira artışları, doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar vb. hususlar dikkate alınarak belirlenmesi istendi. Bu konuda gerekli çalışma ve düzenlemelerin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması istendi.” diye konuştu.

Editör: Mehmet Günay