Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan duyuruda, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2’nci maddesi gereğince sanayi işletmelerinin sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almalarının zorunluluk olduğu belirtildi.

Duyuruda, Sanayi Sicil Belgesi alan işletmelerin 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu'nun 5’inci maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine bildirmek zorunda oldukları kaydedildi.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan duyuru şöyle;  “6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 2’nci maddesi gereğince Sanayi işletmelerinin Sanayi siciline kayıt edilmesi ve sanayi sicil belgesi almaları bir zorunluluktur. Sanayi Sicil Belgesi alan işletmeler aynı kanunun 5’inci maddesine göre her yıl vermek zorunda oldukları bir yıllık faaliyetlerini gösteren yıllık işletme cetvellerini takvim yılı sonundan itibaren en geç dört ay içinde (30 Nisan tarihi mesai bitimine kadar) bağlı bulundukları İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine bildirmek zorundadırlar.

Bu çerçevede sanayi siciline kayıt olan işletmelerin 2022 yılına ait Yıllık İşletme Cetvellerini Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayımlanan SGM 2014/11 nolu tebliğin 11’nci maddesi uyarınca e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden (http://sanayisicil.sanayi.gov.tr) elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir.

Söz konusu zorunluluğu yerine getirmeyen işletmelere aynı kanunun ilgili maddeleri uyarınca 2023 yılı için belirlenen 5 bin 252 TL idari para cezası uygulanacağından, ilgililerin cezai müeyyideye maruz kalmamaları açısından yıllık işletme cetvellerini 30 Nisan 2023 tarihi sonuna kadar 2022 yılı Yıllık İşletme Cetvellerini sistem üzerinden vermeleri önem arz etmektedir.”