2023/Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı 1. birleşimini, Belediye Başkanı Mehmet Savran açtı.

Güzelyurt Mahallesi, 2764 ada, 11 nolu parselin kuzeybatısındaki bölgede Trafo Alanı olarak onaylanan imar planına yapılan itirazın reddine oy birliğiyle karar verildi.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlimiz Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3320 ada 1 parsel ile İlimiz Güzelyurt Mahallesi, 1675 ada 6 ve 7 nolu parsellerin tehvidi sonucu oluşacak parselin 5393 sayılı Belediye Kanunun 15/h ve 18/e Maddesi gereğince satış işlemlerinin yapılmasına, iş ve işlemlerin Belediye Encümenince yürütülmesine oy birliğiyle karar verildi.

Esentepe Mahallesi 1767 ada 11 parselin kuzeyinde imar planında Anaokul Alanına isabet eden alanda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Sümer Mahallesinde imar planında Küçük Sanayi Alanına isabet eden yaklaşık 4.8 hektarlık alanda imar plan değişikliği yapılması ile ilgili konunun incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Kavas Yapı İnşaat Taah. Hiz. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 26.04.2023 tarihli dilekçe ile mülkiyeti kendilerine ait İlimiz 2000 Evler Mahallesi, 3550 ada, 1 nolu parselde emsal artışı olmaksızın kat artışı yapılması ile ilgili imar plan değişikliğinin incelenmek üzere İmar Komisyonuna havalesine oy birliğiyle karar verildi.

Başkanlığımızın 2022 Mali Yılı Kesin hesabının 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereği 2023/126 Sayılı Encümen kararı gereği uygun görüşle Üst Yöneticiye sunulan Kesin Hesabın kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

HABER: MEHMET GÜNAY

Editör: Mehmet Günay